W dniu 10-go grudnia 2015 roku, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Anastazja Iwanowska, studentka trzeciego roku Hipologii i Jeździectwa, sędzina i organizatorka TREC, przeprowadziła wykłady dotyczące dyscypliny TREC.

Prelekcje odbywały się na przedmiocie Turystyka i Rekreacja konna, który jest ściśle z TREC-kiem związany. Podczas prezentacji został przedstawiony rys tworzenia się dyscypliny za granicą oraz w Polsce. Wykazane zostały podobieństwa między niektórymi dyscyplinami i zawodami, które już w Polsce były rozgrywane. Omówiono i przedstawiono za pomocą zdjęć i filmów wszystkie fazy TREC-u. Szczególna uwaga została poświęcona pokazaniu TREC-ku jako interdyscyplinarnej rozrywki dla każdego jeźdźca, w każdym wieku i stopniu zaawansowania. Wszyscy obecni od razu przejawili zainteresowanie zwłaszcza treningiem przygotowywującym konia i jeźdźca do udziału w zawodach.

TREC ma więc wielką szansę udoskonalić nasze jeździectwo turystyczno- rekreacyjne, ale również zachęcić jeźdźców czysto sportowych do pracy ze swoimi wierzchowcami. TREC aktualnie bowiem jako jedyna dyscyplina jeździecka łączy, a nie dzieli wszystkie style jeździeckie. Oby coraz więcej młodych osób zarówno studentów jak i techników miało możliwość posłuchać jak niesamowitą dyscyplina jest Wszechstronny Konkurs Konia Turystycznego.

 

tekst i zdjęcia na prośbę podkomisji ds TREC PTTK KGTJ nadesłałą Anastazja Iwanowska