Ponieważ TREC rozwija się od minionego sezonu również na równinach i na północy kraju, zgodnie z sugestią Zarządu Głównego PTTK, przy Komisji Turystyki Jeździeckiej /Nizinnej/ powstał ZESPÓŁ DS. TREC PTTK.

 

Zadanie poprowadzenia go KTJ powierzyła Indze Klaybor- Romańskiej. Współpraca ta, została nawiązana, ze względu na Jej duże zaangażowanie w rozwój TRECu na Warmii i Mazurach oraz działalność trecową wspólnie z innymi mazurskimi sędziami i organizatorami TREC.

W skład Zespołu wchodzą

Inga Klaybor-Romańska - telefon 509 931 439, e-mail; kurkingi@poczta.onet.pl

Anna Kostka - telefon 660 850 917, e-mail; ranchopozosi@gmail.com

Sławomir Nafalski - telefon 600 079 049, e-mail; slawek@pajtunskimlyn.pl

 

 Zespół ds. TREC, tak jak Podkomisja ds. TREC przy KGTJ w górach, jest odpowiedzialny na pozostałym terenie, za:

1.Regulamin TREC PTTK

2.Promocję zawodów ( informacja w kalendarzu imprez na stronie www.trec.pttk.pl, na facebook`u TREC PTTK, publikacje i inne działania promocyjne )

  1. Szkolenie sędziów i organizatorów TREC PTTK
  2. Weryfikację uprawnień sędziowskich
  3. Szkolenie wykładowców oraz standaryzacja prowadzonych szkoleń i wykorzystywanych materiałów szkoleniowych
  4. Wsparcie merytoryczne dla sędziów i organizatorów TREC PTTK
  5. Koordynację rozgrywanych zawodów oraz szkoleń
  6. Wsparcie dla stajni i ośrodków jeździeckich zainteresowanych dyscypliną.
  7. Rozwój dyscypliny w Polsce

Ponieważ dyscyplina TREC PTTK jest jedna na terenie całej Polski, więc powstanie zespołu ma ułatwić rozwój TRECu, koordynację zawodów i szkoleń, na terenach poza górami, w ścisłej współpracy z pionierami tej dyscypliny z Podkomisji ds. TREC przy KGTJ. Liczymy na pomoc bardziej doświadczonych trecowców.