KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

14 lipca 2017 roku

Pracownicy GK ENERGA

Minęły kolejne tygodnie od ostatniego komunikatu. W tym czasie odbyły się dwie tury rozmów w gronie prawników (drugie nawet przy współudziale pełnomocnika zarządu ds. dialogu społecznego). Niestety, rozmowy te w żaden sposób nie zbliżyły stanowisk Strony Społecznej i Strony Pracodawców, a wręcz je oddaliły.

Ponieważ termin obowiązywania Umowy Społecznej – nr1/1 – GK ENERGA/2007 kończy się z dniem 1 sierpnia 2017 roku czas na podsumowania.

Nieuczciwością byłoby stwierdzenie, że wersja porozumienia, które zaproponowała Strona Pracodawców w jakikolwiek sposób będzie chronić Pracowników Grupy ENERGA. W ocenie naszej i naszych prawników porozumienie to reguluje jedynie kwestie socjalne i to na znacznie niższym poziomie niż wynikające z obecnej Umowy Społecznej.

Nie można powiedzieć, że nowe porozumienie w tym kształcie zastąpi Umowę z 2007 roku, gdyż ewidentnie nie stanowi ono ani gwarancji zatrudnienia, ani skutecznych gwarancji niepogorszenia sytuacji Pracowników w toku restrukturyzacji. Mówiąc wprost - w warunkach obowiązywania takiej umowy Pracodawcy będą mogli swobodnie zwalniać pracowników, obniżać wynagrodzenia, oddelegowywać do pracy, do miejsc oddalonych nawet powyżej 100 km. Nie mamy wątpliwości, że Pracodawcy wcześniej czy później z takiej możliwości będą chcieli skorzystać. Podpisując porozumienie w obecnej formie dalibyśmy przyzwolenie na wszelkie zmiany, wynikające z wdrażanej już restrukturyzacji na każdym jej etapie, nie znając docelowego modelu grupy. Tym bardziej, że już przed wygaśnięciem obecnej Umowy Społecznej, Pracodawca Energa Serwis szantażuje związki zawodowe, że jeżeli nie podpiszą porozumienia na ich warunkach to po 1 sierpnia 2017 roku wypowie wszystkim Pracownikom warunki płacy obniżając ją o wartość 14 – tej pensji. To samo może się za chwilę wydarzyć w każdej innej spółce.

W „Energa Ekspress” nr 5 z 10 lipca 2017 roku Pan Prezes Obajtek mówi o zagwarantowaniu Pracownikom „bezpiecznych i stabilnych warunków pracy”, „gwarancjach zatrudnienia”, „zabezpieczenia praw pracowniczych” – świetnie to brzmi, natomiast tych elementów w zaproponowanym przez Stronę Pracodawców porozumieniu po prostu nie ma. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy musimy dbać o naszą firmę, natomiast to same Zarządy GK ENERGA wielokrotnie wypowiadały się, że największą wartością Naszej Firmy są jej Pracownicy i o nich należy bezwzględnie dbać.

W poczuciu odpowiedzialności za reprezentowanych Pracowników, mając na względzie zapewnienie bezpiecznych i stabilnych warunków pracy niżej podpisane związki zawodowe wystąpiły w dniu 12 lipca 2017 roku do Pracodawców z żądaniami sporowymi m.in. w kwestii przedłużenia obowiązywania obecnej Umowy Społecznej lub podpisania porozumienia na warunkach nie gorszych od dotychczas obowiązujących (w załączeniu). Mamy nadzieję, że czternastodniowy termin spełnienia żądań pozwoli na umieszczenie przez Pracodawców w nowym porozumieniu deklarowanych, brakujących, podstawowych elementów w szczególności gwarancji zatrudnienia i zabezpieczenia praw pracowniczych, a nie wyłącznie
„miękkiego pakietu socjalnego” w postaci bonów, odpisu i PPE.

Kolejne spotkanie Zespołu Negocjującego zaplanowane jest na 18-20 lipca br.


Za organizacje związkowe:


MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka     

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP GK ENERGA w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz

ZZiT MOZ GK ENERGA Oddział Gdańsk – Krzysztof Miller

ZZiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla