KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

26 czerwca 2017

Pracownicy GK ENERGA

Wszyscy mamy świadomość faktu, iż dotychczasowa Umowa Społeczna wygasa z końcem lipca bieżącego roku. Organizacje związkowe od prawie roku negocjowały z pracodawcami nowe porozumienie zabezpieczające pracowników. Dotychczas uważaliśmy, że dla dobra negocjacji nie będziemy informować pracowników o ich szczegółach, gdyż negatywnie by to wpływało na ten proces – ujawniało by naszą strategię i rodziło niepotrzebne napięcia. Doszliśmy jednak do momentu, w którym musimy przekazać informację o efektach tych rozmów a raczej o ich braku. Zmiana Zarządu ENERGA SA doprowadziła do sytuacji, w której kilkumiesięczne negocjacje musieliśmy zacząć praktycznie od początku. Mimo, że działaliśmy pod presją czasu mieliśmy nadzieję, że z Zarządem deklarującym się jako prospołeczny uda się nam wypracować korzystny dla pracowników kompromis. Od wszystkich zarządów ENERGI słyszymy, że nasza Grupa ma być bezpiecznym miejscem pracy dla pracowników a pracownicy nie będą zwalniani. Nauczeni jednak doświadczeniem poprzednich lat, nawet przyjmując, że obecny Zarząd nie ma zamiaru zwalniać ani przenosić pracowników np.: poza Grupę to umowę społeczną piszemy nie na dobre, ale przede wszystkim na złe czasy. Niestety tu spotkaliśmy się „ze ścianą”. Zarząd ENERGI nie zgadza się z nami uważając, że nie może przyjąć na siebie zobowiązań wynikających ze skutecznie chroniących pracowników odszkodowań za zwolnienia, jednocześnie deklarując, że takich zwolnień nie będzie. W argumentacji tej jest jedna poważna niekonsekwencja, która rodzi nasze obawy: jeżeli Zarząd deklaruje, że nie będzie zwalniał, nie będzie miał więc potrzeby wypłacania odszkodowań. Na tak postawioną przez nas argumentację Zarząd odpowiada, że obecna Umowa doprowadziła do wypłacania wielotysięcznych odszkodowań dla członków zarządów, dyrektorów, chroniąc ich. Chcielibyśmy tu zwrócić uwagę, że od początku istnienia GK ENERGA największe odszkodowania wypłacano nie pracownikom podlegającym uregulowaniom wynikającym z prawa pracy a z kontraktów, które kolejne zarządy podpisywały ze swoimi managerami. Gwarancje zatrudnienia pracowników oraz ich zabezpieczenie w procesach restrukturyzacyjnych traktujemy priorytetowo, jest to oczywiste, bo co nam po bonach, odpisach na fundusz socjalny, PPE itp., gdy z nich nie skorzystamy, ponieważ nas po prostu zwolnią.

Zawsze uważaliśmy, że jako związki zawodowe powinniśmy stanowić monolit, zdając sobie sprawę po której stronie stołu jesteśmy. Natomiast nie możemy milczeć i zgodzić się z wypowiedziami innych liderów związkowych mamiących pracowników podwyżkami. My tego „nie kupujemy”. Bo co z tego, że dzisiaj dostaniemy podwyżkę przy braku gwarancji, jutro możemy dostać wypowiedzenie zmieniające co najmniej warunki płacy. Super negocjatorom, którzy pragną nas pouczać jak negocjować chcieliśmy przypomnieć, że w negocjacjach to się nazywa „zdechła ryba” czyli nastawienie drugiej strony na skupienie się na mało istotnych postulatach, gdzie zasadnicze tematy są marginalizowane, aby je ominąć. Osobom przedstawiającym sytuację w negocjacjach jako krainę mlekiem i miodem płynącą pragniemy również przypomnieć, że z projektu porozumienia tak mocno firmowanego przez nich samych po wykreśleniach przez Stronę Pracodawców została prawie pusta kartka. My mówimy jasno, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za porozumienie w obecnym kształcie i zdecydowanie na takie porozumienie się nie zgadzamy.

Ostatnio spadły na nas zarzuty o dyskredytowaniu nowego Pełnomocnika Zarządu ds. Dialogu Społecznego i to zarówno ze strony Kolegów spod znaku „S” jak i ze strony Pana Prezesa Obajtka. Nie ujmując zasług Przewodniczącego SKE NSZZ Solidarność i zarazem Przewodniczącego tegoż związku w Kaliszu, chcielibyśmy przypomnieć reakcję Przewodniczących NSZZ Solidarność w momencie uzyskania informacji, że Zarząd ENERGI SA powołał na to stanowisko Romana Rutkowskiego – byli tym faktem zażenowani. Dla nas jest to chora sytuacja, bo jeżeli Pan Roman jest Pełnomocnikiem Zarządu, a ktoś stara się wytłumaczyć, że jest po to by stał po naszej stronie stołu i pilnował naszych interesów, to prowadziłoby to do sytuacji, w której będąc po obu stronach stołu sam ze sobą negocjuje, a dbając o zdrowie psychiczne naszego kolegi nie chcielibyśmy doprowadzić go do rozdwojenia jaźni zwanego schizofrenią. Chybionym jest również argument, że powołanie na funkcję Pełnomocnika Zarządu związane jest z pracami nad PUZP w Komisji Trójstronnej. Jest to na razie temat do zrealizowania w przyszłości i w tym procesie będą brać udział przedstawiciele wszystkich central związkowych co nie znaczy, że np.: Janusz Śniadecki pełniący tą samą funkcję będzie pełnomocnikiem jakiegokolwiek zarządu – to nie ten poziom, nie ta bajka – mówimy tu o strukturach krajowych a nie zakładowych. Bierzemy jednak poprawkę na to, że jako pouczający nas super negocjatorzy wpadliście na diabelski pomysł, że Pełnomocnik Zarządu negocjując z samym sobą będzie mógł wynegocjować dla pracowników wszystkie postulaty zawarte w projekcie Strony Społecznej – z niecierpliwością czekamy na efekty. Proponujemy również, abyście uzgodnili w końcu wersje, bo w jednym komunikacie piszecie, że „strony nie doszły do porozumienia. Zmodyfikowana treść porozumienia ponownie złożona na ręce Pana Prezesa … została odrzucona. Pełnomocnicy Zarządu przedstawili Związkom Zawodowym wersję, która w żaden sposób nie zabezpiecza Pracowników”, by po tygodniu, po rozmowach z Prezesem Obajtkiem, który stwierdził, że nie zmieni w tych kwestiach zdania napisać, że nie ma przeszkód, że prawnicy już prawie finalizują umowę. Co się przez ten tydzień zmieniło?! Proponowalibyśmy niektórym osobom zastanowić się nad słowem NIEZALEŻNY w nazwie związku.

Do tej pory uważaliśmy, że strona społeczna mówi jednym głosem, że działa w interesie pracowników, czyli swojego suwerena, wobec rozbieżności w naszym gronie, nawet jeżeli będziemy zmuszeni do występowania samodzielnego, będziemy walczyć w obronie praw reprezentowanych przez nas pracowników wszelkimi dopuszczalnymi prawem sposobami, natomiast raz jeszcze podkreślamy, że nie podpiszemy porozumienia, które w ewidentny sposób godzi w pozycję pracownika w Grupie.


Za organizacje związkowe:

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka     

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

ZZiT MOZ GK ENERGA Oddział Gdańsk – Krzysztof Miller

ZZiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla