KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

Nr 7 z 20 lipca 2017r.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniach 18-20 lipca 2017r. miała odbyć się kolejna tura rozmów ze stroną społeczną nad projektem porozumienia, gwarantującego Państwu bezpieczne i stabilne warunki pracy (gwarantuje je także wdrażany nowy model Grupy, zapewniający możliwość zatrudnienia u silniejszych pracodawców). Niestety, w dniu 13 lipca 2017 r. następujące organizacje związkowe:


MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu,

MZZP GK ENERGA w Elblągu,

MZZP GK ENERGA w Toruniu,

MZZP GK ENERGA w Koszalinie,

MZZP GK ENERGA SA w Olsztynie,

ZZIT MOZ GK ENERGA Oddział Gdańsk,

MOZ ZZIT przy Grupie ENERGA w Elblągu

MZZP Energetyki Płockiej,

których przedstawiciele zasiadają w składzie zespołu negocjacyjnego, złożyły żądania sporowe, dotyczące m.in. negocjowanego obecnie projektu porozumienia. Oznacza to, że jednogłośnie wybrany przez wszystkie związki zawodowe, działające w Grupie zespół roboczy, którego zadaniem było uzgodnienie z pracodawcami treści porozumienia, nie może nadal pracować w dotychczasowym składzie.

Takie działanie części organizacji związkowych, w chwili gdy miał już zostać wypracowany finalny projekt porozumienia, jest dla nas niezrozumiałe i budzi poważne wątpliwości w zakresie woli faktycznego zawarcia tego porozumienia. Żądania sporowe, zgłoszone wyłącznie przez część organizacji związkowych, którym jako Grupa Energa nie jesteśmy w stanie sprostać, skutkują tym, że dalsze prace nad dobrymi rozwiązaniami dla pracowników, nie mogą być procedowane w dotychczasowej formule. Członkom zespołu roboczego reprezentującego stronę społeczną nie udało się bowiem przedstawić jednolitego stanowiska w zakresie oczekiwanego kształtu porozumienia.

W związku z powyższym, działając w dobrej wierze oraz dokładając wszelkiej staranności i dbałości przede wszystkim o dobro całej Grupy i o zabezpieczenie miejsc pracy, zamierzamy kontynuować prace nad porozumieniem wyłącznie z przedstawicielami tych organizacji związkowych, które również wyrażają chęć wpółpracy i działają w dobrej wierze. Kolejne spotkanie negocjacyjne odbędzie się w nowym składzie zespołu, najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu. Poinformujmy Państwa o wynikach tych prac.

Niezależnie od powyższego pragnę Państwa poinformować, że zobowiązałem służby personalne do przenalizowania możliwości podniesienia wysokości wynagrodzeń określonym grupom pracowników jeszcze w tym roku. W moim przekonaniu to właśnie wzrost wynagrodzeń, będzie stanowił dla Państwa realną wartość dodaną.

 

 Daniel Obajtek

 Prezes Zarządu Energa SA