KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

Nr 5 z 10 lipca 2017r.

 

Szanowni Państwo,


wszyscy mamy świadomość, że z dniem 1 sierpnia 2017 roku kończy się okres obowiązywania Umowy Społecznej – nr1/1 – GK ENERGA/2007 dotyczącej zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych w procesie konsolidacji i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Energa.

W związku z planowanym wdrożeniem nowego Modelu Grupy Energa, które spowoduje, że będą Państwo pracować u stabilniejszych i wydajniejszych pracodawców, od maja bieżącego roku rozpoczęliśmy bardzo intensywne prace nad nowym porozumieniem. Jego celem ma być zapewnienie gwarancji zatrudnienia, zabezpieczenie Waszych praw pracowniczych, socjalnych oraz związkowych. Chcemy, aby to porozumienie dostosowane było do obecnej sytuacji, w której się znajdujemy, aby godziło interesy zarówno pracodawców jak i pracowników. Pragniemy, aby to porozumienie pomogło nam ze spokojem patrzeć w przyszłość. Aby to osiągnąć, musimy zostawić przeszłość za sobą i skupić się na wyzwaniach, które stoją przed nami w najbliższych latach.

Negocjacje ze stroną związkową nie są łatwe. Ciężko nam jest sprostać niektórym oczekiwaniom strony związkowej. Obecna umowa społeczna, chociaż zawarta w dobrej wierze, była niejednokrotnie nadużywana i wykorzystywana niezgodnie z jej ideą, co skutkowało niekorzystnym dla Grupy odejściem wysokokwalifikowanej kadry i koniecznością zlecania usług poza Grupę. W konsekwencji mogło doprowadzić to nawet do przejęcia Grupy Energa lub jej części przez inny podmiot.

Działając w dobrej wierze oraz dokładając staranności i dbałości przede wszystkim o dobro całej Grupy i o zabezpieczenie miejsc pracy, chcemy zaproponować takie warunki, którym jako Grupa będziemy w stanie sprostać. Warunki, dzięki którym Grupa Energa będzie dla pracowników atrakcyjnym miejscem pracy. Mimo rozbieżności, których na tę chwilę nie udało nam się rozstrzygnąć, spodziewamy się pozytywnego zakończenia negocjacji. Dołożymy wszelkich starań, aby porozumienie zawarte zostało jeszcze przed wygaśnięciem umowy społecznej i zaczęło obowiązywać od 2 sierpnia 2017 roku.

Najbliższe rozmowy zaplanowane zostały na dzień 18 – 20 lipca br. Wierzymy, że to spotkanie zakończy się wypracowaniem ostatecznego kształtu porozumienia, gwarantującego Państwu bezpieczne i stabilne warunki pracy, a poszczególnym pracodawcom Grupy, bezpieczny i trwały rozwój.

 

 Daniel Obajtek

 Prezes Zarządu Energa SA