KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

31 lipca 2017 r.

 

Pracownicy GK ENERGA

 

W dniu 28 lipca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami ENERGA S.A. w ramach procedury prowadzonego sporu zbiorowego. Na spotkaniu tym Strony wspólnie ustaliły, iż przedmiotowy spór będzie się toczył w trybie sporu wielozakładowego.

Kolejne spotkanie przewidziane zostało na okres po 15 sierpnia br. Do tego czasu Strona Pracodawców zobowiązała się zebrać niezbędne pełnomocnictwa i wytyczne dotyczące rokowań od poszczególnych spółek, biorących udział w sporze.

Mamy nadzieję, iż zaplanowane rokowania będą prowadzone w dobrej wierze i zakończą się korzystnym dla pracowników rezultatem. Liczymy też, iż do tego czasu Strona Pracodawców nie będzie podejmować wobec pracowników żadnych działań, które naruszyłyby atmosferę prowadzonego dialogu.   

 

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun            

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP GK ENERGA w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz                                              

ZZiT MOZ GK ENERGA Oddział Gdańsk – Krzysztof Miller                                                  

ZZiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla