KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

Gdańsk, 27 lipca 2017 roku.

 

Sz.P.

Daniel Obajtek

Prezes

ENERGA S.A.

 

 

Szanowny Panie Prezesie

 

Na wstępie chcielibyśmy podkreślić, iż jesteśmy zdziwieni Pana stanowiskiem w sprawie sporu zbiorowego. Jako aktywni uczestnicy spotkań wskazujemy, iż, w naszej ocenie, wszystkie kolejne spotkania stron w procesie negocjacji porozumienia nie zbliżały, a wręcz oddalały stanowiska stron.

Tym samym Pana stwierdzenie o „finalnym projekcie porozumienia” nie jest zgodne z rzeczywistością. Warto po raz kolejny zaznaczyć, iż przedstawiony przez stronę pracodawców projekt – niezasadnie przedstawiony jako efekt rozmów prawników, nie tylko odbiegał od wcześniejszych zapisów, ale co więcej, w wielu – kluczowych dla strony związkowej - miejscach zmieniał wcześniej przedstawione przez pracodawcę stanowisko na znacznie bardziej niekorzystne.

W naszej ocenie, nie taka była idea spotkań z prawnikami. Stanowisko strony pracodawcy wyrażone - w uznanym przez Pana za „finalny” - projekcie porozumienia nie mogło więc zostać zaakceptowane, a co więcej przekazane do dalszych prac negocjacyjnych, skoro w sposób świadomy zignorowane zostały praktycznie wszystkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie oraz wnioski strony związkowej, w tym przedstawiane przez prawników.

Przedłożenie takiego projektu było zatem zaprzeczeniem idei prowadzenia rozmów w dobrej wierze, i w naszej ocenie miało na celu przedłużenie rozmów, zantagonizowanie strony związkowej i szeroko rozumianą grę na czas. W tych okolicznościach, stawianie organizacjom związkowym zarzutów o złej woli jest całkowicie nieuzasadnione, szczególnie w sytuacji, gdy związki zawodowe korzystają z przyznanych im uprawnień ustawowych, a pracodawca nie wykazuje woli zakończenia rozmów negocjacyjnych, co widać szczególnie z perspektywy prowadzonych od kilku miesięcy spotkań.

Wobec powyższego, a także wobec braku realnych zabezpieczeń pracowników w projekcie porozumienia, oraz problematycznej formy ewentualnych podwyżek, wszczęcie sporu zbiorowego jest oczywistą konsekwencją zaistniałych zdarzeń. Zwracamy też uwagę, iż spór zbiorowy jest naturalnym elementem w relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi, w tym także w zakresie tworzenia zakładowego prawa pracy.

Liczymy zatem, iż w ramach sporów, prowadzonych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz z poszanowaniem stanowisk stron uda się wypracować rozwiązanie, korzystne zarówno dla strony pracodawców, jak i dla reprezentowanych przez nas pracowników.

Jednocześnie informujemy, że na spotkaniu w dniu 28 lipca 2017 roku reprezentować nas będzie Wspólna Reprezentacja Organizacji Związkowych. Mamy nadzieję, że pozwoli to usprawnić proces rokowań sporu, tym bardziej w obliczu uzyskanych informacji o przekazaniu pełnomocnictw dla Państwa przedstawicieli od innych Pracodawców.

 

 

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA Toruń – Maria Grodecka

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun                            

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP Energetyki w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz                                                          

ZZiT MOZ GK ENERGA Oddział Gdańsk – Krzysztof Miller                                                              

ZZiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla

 

Dokument w oryginale znajduje się w zakładce: dokumenty/pisma wychodzące