KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 01 sierpnia 2017r

Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii

 

Szanowny Panie Ministrze,

Zarządy organizacji związkowych, działających przy ENERGA-OPERATOR Logistyka Sp. z o.o. w Płocku na spotkaniu w dniu 01 sierpnia 2017 roku omówiły bieżącą sytuację spółki. Z niepokojem od kilku miesięcy obserwujemy chaos panujący w firmie, o którym już niejednokrotnie informowaliśmy Pracodawcę. W miesiącu maju, wobec trwającego braku reakcji ze strony Pracodawcy, organizacje związkowe powiadomiły Inspekcję Pracy o łamaniu zasad prawa wynikających z Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa obowiązujących w spółce (ZUZP), o czym jednocześnie został poinformowany Zarząd Energa SA. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.

Do organizacji związkowych, jeszcze podczas trwania umowy społecznej, zaczęły wpływać zapytania odnośnie ochrony pracowników z wieloletnim stażem i doświadczeniem (przy nieustannych zapewnieniach o braku konieczności zwolnień), a jednocześnie co tydzień przyjmowani są nowi pracownicy, w dodatku wyłącznie na stanowiska dyrektorów oraz specjalistów, których brak jest w schemacie organizacyjnym. Wraz z nowymi dyrektorami zatrudniane są również osoby na stanowiskach asystentów. Tym samym łamane są przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego, zarówno w zakresie schematu organizacyjnego, jak i tabeli płac, stanowiących integralne części ww. układu. Wszystko dzieje się bez konsultacji i zgody strony społecznej, co przyczyniło się do utraty zaufania do zarządu i podejmowanych przez niego działań.

Ww. fakty świadczą o pozorowanym dialogu prowadzonym ze stroną społeczną, a jednocześnie łamią przepisy ustawy o związkach zawodowych art. 23.2.

Szanowny Panie Ministrze,

Oczekujemy natychmiastowej interwencji, gdyż obecna sytuacja w firmie oraz nastroje wśród załogi, osiągnęły apogeum, do tego stopnia, że na spotkaniu w dniu 01 sierpnia 2017 roku organizacje związkowe podjęły decyzję o przygotowaniach do ogłoszenia referendum strajkowego. Równolegle trwają już konsultacje w sprawie wielozakładowego sporu zbiorowego obejmującego również naszą spółkę, który mimo upłynięcia terminu nie został do chwili obecnej zarejestrowany przez Zarząd w Inspekcji Pracy.

Pragniemy podkreślić, że wraz ze zmianami, jakie nastąpiły na scenie politycznej pracownicy wiązali nadzieje na zmianę sposobu zarządzania naszą spółką. Jednak obecnie panujący chaos jest ewidentnym zaprzeczeniem oczekiwań, jakie wiązaliśmy ze zmianami, dlatego prosimy o jak najszybszą interwencję w obronie pracowników.

 

Za organizacje związkowe:

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Energetyki Płockiej

MOZ NSZZ Solidarność przy Energa Operator SA Oddział w Płocku

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Energetyki w Koszalinie

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA SA w Olsztynie

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Koncernu Energetycznego ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Energa Gdańsk

MOZ Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ZE Koszalin

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników MOZ w Grupie Kapitałowej ENERGA SA Oddział w Gdańsku

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Koncernu Energetycznego ENERGA SA Oddziału Elbląskie Zakłady Energetyczne

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA Toruń

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Grupie ENERGA w Elblągu

 

Dokument w oryginale znajduje się w zakładce: dokumenty/pisma wychodzące