KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

Gdańsk, 07.08.2017

 

Przewodniczący

  1. MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu,
  2. MZZP GK ENERGA w Elblągu,
  3. MZZP GK ENERGA w Toruniu,
  4. MZZP GK ENERGA w Koszalinie,
  5. MZZP GK ENERGA SA w Olsztynie,
  6. ZZIT MOZ GK ENERGA Oddział Gdańsk,
  7. MOZ ZZIT przy Grupie ENERGA w Elblągu,
  8. MZZP Energetyki Płockiej.

 

Znak: ENSA-PS-00009-2017

Szanowni Państwo Przewodniczący,

w związku ze złożonymi żądaniami sporowymi z dnia 12 lipca 2017 roku dotyczącymi

  1. Podniesienia od dnia 01.07.2017 roku wynagrodzenia zasadniczego wszystkim pracownikom o kwotę 600,00 zł brutto z wyrównaniem od 01.01.2017r.
  2. Potwierdzenia dalszego obowiązywania dotychczasowych praw pracowniczych i związkowych, których źródłem w rozumieniu art. 9 k.p. jest tracąca moc w dniu 01 sierpnia 2017 r. umowa społeczna, stanowiąca załącznik do przedmiotowego żądania. Spełnieni żądania powinno nastąpić poprzez przedłużenie obowiązywania wyżej wymienionej umowy na kolejny, 10 letni okres począwszy od 1-go sierpnia 2017 r. albo podpisanie porozumienia zbiorowego, dającego pracownikom i reprezentującym ich organizacjom związkowym prawa na nie gorszym poziomie niż prawa wynikające z umowy społecznej, o której mowa powyżej na wyżej wskazany okres.

oraz w nawiązaniu do spotkania ze Wspólną Reprezentacją Związkową, które odbyło się w Gdańsku w dniu 28 lipca br. informujemy, iż uznajemy powstały spór zbiorowy za spór wielozakładowy oraz uznajemy Wspólną Reprezentację Związkową za stronę sporu zbiorowego, reprezentującą wszystkie organizacje związkowe, które wystąpiły z żądaniami z dnia 12 lipca 2017, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym kolejne spotkanie, w trybie rokowań w sporze zbiorowym, pomiędzy Wspólną Reprezentacją Związkową oraz pełnomocnikami pracodawców, będących stroną sporu zbiorowego, odbędzie się po otrzymaniu od wszystkich pracodawców — stron sporu zbiorowego, stosownego umocowania do prowadzenia sporu oraz po uzgodnieniu stanowiska pomiędzy pełnomocnikami a mocodawcami.

Spotkanie planowane jest wstępnie w drugiej połowie sierpnia br. O dokładnym terminie i miejscu spotkania poinformujemy Państwa za pośrednictwem poczty email.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Daniel Obajtek

 

Dokument w oryginale znajduje się w zakładce: Dokumenty/Pisma przychodzące