KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

12 września 2017 r.

 

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

 

W dniu 07 września 2017 roku odbyło się trzecie spotkanie w ramach prowadzonego przez Kolegium Związków Zawodowych GK Energa sporu zbiorowego o wzrost płac w Grupie oraz o gwarancje zatrudnienia[1] dla wszystkich pracowników i realny dialog społeczny[2].

Idąc na to spotkanie przyjęliśmy następujące założenia:

  1. Nasze żądania sprowadzają się do jednego – gwarancji zatrudnienia dla pracowników – w akceptowalnej dla Stron formie lub długości obowiązywania. Żądania płacowe, jakkolwiek równie istotne, przyjmujemy jako drugoplanowe.
  2. Po lekturze projektu parafowanego przez niektóre organizacje związkowe porozumienia postawiliśmy tezę, o całkowitym braku gwarancji zatrudnienia dla pracowników w treści tego dokumentu.
  3. Na podstawie powyższej tezy można postawić koleją – ostateczne podpisanie tego porozumienia przez część czy nawet wszystkie organizacje nie wpływa w żaden sposób na możliwość zawarcia drugiego porozumienia (kończącego nasz spór zbiorowy); POROZUMIENIA O GWARANCJACH ZATRUDNIENIA DLA PRACOWNIKÓW GRUPY ENERGA

Sumując – projekt parafowanego porozumienia może wejść w życie po podpisaniu go przez pojedyncze, bądź nawet wszystkie organizacje związkowe, nie  kończy on jednak twardej walki o utrzymanie i ciągłość naszych praw uzyskanych w 2007 r.  Nasze żądanie wykracza znacznie ponad jego treść i może być spełnione wyłącznie przez podpisanie posporowego porozumienia o gwarancjach zatrudnienia dla pracowników Grupy ENERGA.

Podczas spotkania w dniu 07 września 2017r stanowisko nasze zostało rozpatrzone i przyjęte przez Pracodawców – co dało nam nową nadzieję na pozytywne zakończenie sporu oraz utrzymanie i ciągłość praw pracowniczych wywalczonych Umową społeczną z 2007. Wg wstępnych deklaracji projekt porozumienia o gwarancjach zatrudnienia zostanie przygotowany przez pracodawców i przekazany najpóźniej do dnia 21 września br. ( notatka w załączeniu), o czym niezwłocznie Was poinformujemy.

 


1 Gwarancje zatrudnienia rozumiemy tak jak były opisane w Umowie społecznej tj. brak możliwości zwolnienia a przypadku takiego działania ze strony pracodawcy – odszkodowanie stanowiące krotność wynagrodzenia i liczbę miesięcy obowiązywania umowy społecznej
2 Obowiązek uzgodnień z organizacjami związkowymi każdej kolejnej restrukturyzacji – art. 18 umowy społecznej
 

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP GK ENERGA w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz

ZZIiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla

 

Notatka ze spotkania w dniu 7 września 2017 r. - spór zbiorowy z 12.07.2017r