KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

13 września 2017 r.

 

 

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków w dniu 12 września 2017 roku wystosowało pisma do Ministra Energetyki, oraz central związkowych - Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych, krytykując dotychczasowe działania Pracodawców w zakresie zawierania umów społecznych. ZZZE zaapelowało również o wspólne wystąpienie w/w central do Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego.  

ZZZE zwróciło uwagę, iż umowy społeczne zawarte w poprzednich latach dobrze spełniły swoją rolę, natomiast porozumienie podpisane przez niektóre związki w grupie ENERGA nie daje praktycznie żadnej kontynuacji uzyskanych przez pracowników w 2007 r. uprawnień. Jednocześnie sam proces negocjacji i podpisywania budzi poważne zastrzeżenia.

Wspólne wystąpienie Central Związkowych do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego który, jako formalny zwierzchnik państwowego sektora energetycznego powinien objąć patronat nad wypracowaniem wzorcowego projektu porozumienia (lub przynajmniej założeń do niego) dla całego sektora energetycznego. ZZZE uważa, że wspólne wystąpienie central związkowych rokuje szanse na pozytywne rozwiązanie tego problemu.
 

Pełna treść pism ZZZE znajdują się w zakładce - DOKUMENTY - Pisma przychodzące