KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

19.09.2017 r.

Koleżanki!  Koledzy!

W dniu 18 września 2017 roku w „Energa Ekspress” nr 11, Pan Prezes Daniel Obajtek ogłosił sukces związany z podpisaniem porozumienia. Wcale się temu nie dziwimy, ponieważ z punktu widzenia Pracodawców jest to spore osiągnięcie, natomiast z punktu widzenia Pracowników już to tak różowo nie wygląda. Pracodawcy otrzymali to co chcieli – bezwarunkową zgodę na obecną i przyszłą restrukturyzacje w zamian za podpisanie porozumienia socjalnego, którego parametry są dużo gorsze od tych, które pracownicy dotychczas posiadali, tym bardziej że brak jest finansowego uzasadnienia dla tak znaczącego zmniejszenia uprawnień pracowniczych.

Oddzielnym tematem jest fakt, że porozumienie to na dzień dzisiejszy nie ma żadnej mocy prawnej – nie jest prawem pracy, czego konsekwencją jest to, iż Pracownik dochodząc swych roszczeń w sądzie nie będzie mógł się na nie powołać.

Odnosząc się do treści zawartych w „Energa Ekspress” zwrócić należy uwagę, że mimo usilnych starań Zarządu GK ENERGA porozumienie podpisało 18 organizacji, natomiast 12 organizacji nie podpisało co nie stanowi już tak zdecydowanej większości, co więcej na porozumieniu brakuje podpisu nawet przedstawiciela jednej z organizacji Solidarności.

Pan Prezes pisze, że „brak zgody wszystkich organizacji nie może pogarszać sytuacji pracowników”. Kuriozalnie właśnie to porozumienie pogarsza sytuację pracowników w stosunku do dotychczas posiadanych uprawnień.

Wyliczając korzyści płynące z porozumienia Pan Prezes użył sformułowania  „kontynuację tzw. pakietów socjalnych”, nie dodał tylko, że kontynuacja ta polega na znaczącym zmniejszeniu uprawnień socjalnych – np: odpis na ZFŚS tylko dwukrotny, talony zostały uszczuplone do kwoty 700 zł.

Najistotniejszym jednak jest fakt, że porozumienie to w żaden sposób nie chroni Pracowników przed zwolnieniami, obniżaniem wynagrodzenia. Wynika to zarówno z treści porozumienia jak i niejasności i deklaratywności zawartych w nim zapisów oraz braku umocowania prawnego o czym wspominaliśmy na wstępie. Stwierdzenie zawarte w Energa Ekspress”, że „Rozszerzone zostały uprawnienia pracownicze wynikające z rozwiązania stosunku pracy” ma charakter fikcyjny.

Podsumowując Pan Prezes stwierdza, że „to porozumienie jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne”. Odpowiedzcie sobie więc sami – czy tego oczekiwaliście ?!

Podpisane porozumienie nie zatrzyma działań naszych organizacji związkowych, kontynuujemy je i przypominamy, że oczekujemy na propozycję porozumienia od Pracodawcy do 21.09.2017 roku i 25.09.2017 roku wracamy do rozmów w trybie sporowym.

Odpowiedź WROZ na zaproszenie 18 września 2017 r. - znajduje się w zakładce Dokumenty/Pisma wychodzące

Notatka ze spotkania w dniu 7 września 2017 r. - spór zbiorowy z 12.07.2017r - znajdziecie w zakładce - Dokumenty/Pisma przychodzące

W najbliższym czasie przedstawimy pełną analizę tego porozumienia pod kątem zmiany uprawnień pracowniczych.

 

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP GK ENERGA w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz

ZZIiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla

 

 Treść podpisanego porozumienia z dnia 18.09.2017 r znajdziecie w zakładce - Dokumenty/Porozumienia