KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

21.09.2017

Koleżanki i Koledzy

 

Dzisiaj tj. 21 września 2017r ukazał się komunikat związków zawodowych, które podpisały w dniu 18.09.2017 roku z Pracodawcami GK ENERGA porozumienie. Trudno nam ocenić nawet jak je nazwać, chyba tylko „porozumienie socjalne”, bo zapewne nie można go nazwać umową społeczną. Nawet autorzy tego komunikatu nie używają tego określenia.

Tekst tego komunikatu jest pełen niekonsekwencji i sprzeczności, a największym nadużyciem jest ostatni akapit, gdzie w jednym rzędzie autorzy stawiają na równi Umowy Społeczne z 2004 i 2007 roku, które przez 13 trudnych lat chroniły pracowników przed zwolnieniami z „porozumieniem socjalnym”, które w żaden sposób nie chroni pracowników – a stanowi jedynie profanację Umów Społecznych. Zgadzamy się, że porozumienie to „wpisuje się w historię zawierania porozumień zbiorowych” z jednym tylko określeniem – niechlubnie.

Treść porozumienia od samego początku była narzucona przez Zarząd ENERGA S.A., a jego wersja końcowa co do istoty nic się nie zmieniła, także gratulujemy w tym przypadku „determinacji związków zawodowych biorących udział w negocjacjach”, my byśmy nazwali to żelazną konsekwencją w przyjmowaniu tego co Pracodawca chciał dać.

Autorzy tego tekstu rozpływają się w zachwytach nad Zarządem GK – „Prezes ENERGA S.A. pierwszy dzień swojej pracy rozpoczął od spotkania ze stroną społeczną i był to pozytywny znak…”. Trochę to przypomina ideologię jednego z dalekowschodnich krajów – Nasz Wódz … Pan Prezes chwalony jest za wszystko: za to, że „od kwietnia dialog był już prowadzony”, za to, że wprowadza model Grupy ENERGA, za „poszanowanie praw pracowniczych”. Jedynymi niezauważalnymi problemami jest to, że dialog nie polega na akceptowaniu narzuconego przez Pracodawców porozumienia, że nie powinno się podpisywać zgody na model Grupy, którego się nie zna.

Największą niekonsekwencją i zarazem sprzecznością zawartą w komunikacie związków zawodowych, które podpisały porozumienie jest fakt, że skoro mamy najlepszy na świecie, prospołeczny Zarząd i zarazem kondycja finansowa Grupy jest tak wspaniała (czym chwali się Zarząd GK ENERGA) to dlaczego to porozumienie nie jest co najmniej takie jak Umowy Społeczne z 2004 i 2007 roku?!, dlaczego brak jest gwarancji zatrudnienia?!, dlaczego uprawnienia socjalne pracowników są okrojone?! – można by mnożyć pytania.

W naszej ocenie niektórym z liderów związkowych brakuje tego, co nazywa się cojones, nad walkę o prawa pracownicze przedkładają swoją wygodę, nienarażanie się, a wręcz chęć jak największego przypodobania się Zarządowi – mówiąc o lojalności wobec pracowników mieli chyba na myśli Pracodawców. Nie chcielibyśmy w tych rozważaniach iść dalej, ale nie sposób nie zauważyć, że szczególne miejsce w tym porozumieniu zajmuje rozdział o prawach organizacji związkowych, które podpisały to porozumienie, z czego autorzy komunikatu nieudolnie się tłumaczą „Szczególnie ważnym elementem jest umocowanie roli Związków Zawodowych” - a raczej ich liderów. Czy o to nam chodziło stając do negocjacji?!

Jesteśmy w sporze z Pracodawcami, jaki będzie tego efekt na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zapewne nie będziemy ulubieńcami Zarządu, jedno jest pewne, że zawsze rano będziemy mogli spojrzeć sobie w twarz przed lustrem.

Jednocześnie zdecydowanie dystansujemy się od komunikatu przesłanego przez Annę Malinowską a rozesłanego przez Biuro Zrzeszenia. Ubolewamy nad tym, że tak szkodliwe dla pracowników porozumienie w GK ENERGA podpisały dwie organizacje należące do ZZZE. Przypominamy raz jeszcze, że Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków popiera nasz spór zbiorowy, a wszelkie inne działania w tym podpisanie porozumienia w GK ENERGA traktuje jako sprzeczne ze swoim stanowiskiem.

 

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun                

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP Energetyki w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz                                  

ZZiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla

 

 Treść komunikatu przesłanego przez Annę Malinowską z dnia 21.09.2017 r znajdziecie w zakładce - Dokumenty/Pisma przychodzące