KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

Warszawa, 6 padziernika 2017 r.

 

Pan Krzysztof Tchórzewski,
Minister Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
na ręce przedstawiciela
ME w ZTdsBE


Członkowie
Zespołu Trójstronnego
ds. Branży Energetycznej

 

 

WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE PRAC NAD UJEDNOLICENIEM
PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW W UMOWACH SPOŁECZNYCH
ZAWIERANYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH  

 

Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Pracodawcy, Szanowni Koledzy Związkowcy!

Niedawno wygasły umowy społeczne zawarte ok. dziesięć lat temu w trzech grupach energetycznych w Polsce (ENERGA, PGE i TAURON). Wkrótce wygaśnie umowa w kolejnej grupie energetycznej (ENEA). Umowy te zawarte zostały przy okazji rozpoczynania procesu zasadniczych przekształceń organizacyjnych w energetyce i miały zabezpieczać interesy pracowników w toku tych przekształceń. Podkreślić należy, że w energetyce – dziale kluczowym i strategicznym dla gospodarki i całego społeczeństwa, spokój społeczny jest wartością szczególnie cenną a odpowiednio motywujące pracowników porozumienia zbiorowe dały efekt w postaci obecnych, bardzo dobrych wyników finansowych całego sektora. Problemy pojawiały się głównie tam, gdzie pracodawcy decydowali się umowy te naruszać.

Od kilku miesięcy we wszystkich grupach toczyły się i toczą rozmowy o przedłużeniu bądź zawarciu nowych umów społecznych. Ponieważ w każdej grupie prowadzono je osobno, osiągnięte rezultaty również są bardzo różne. Przykładowo w PGE podpisane zostały porozumienia etatyzacyjne (chroniące częściowo miejsca pracy) natomiast porozumienie podpisane przez niektóre związki zawodowe w grupie ENERGA, budzą wątpliwości znacznej części organizacji związkowych w grupie, podkreślając iż nie daje ono praktycznie żadnej kontynuacji uzyskanych przez energetyków w 2007 roku uprawnień. Grupa ENEA natomiast, kilka lat wcześniej, zdecydowała się na przedłużenie obowiązującej umowy społecznej do 2018 r.

W ocenie Zrzeszenia, w ramach Zespołu Trójstronnego, w którym zasiadają reprezentanci wszystkich pracodawców oraz przedstawiciele właściciela oraz pracowników, powinno zostać wypracowane porozumienie zawierające te podstawowe uprawnienia energetyków, które powinny znaleźć się we wszystkich umowach społecznych, tak by nadawały im w miarę jednolity charakter i nie prowadziły do dyskryminacji jednych pracowników względem drugich. Taka sytuacja miała miejsce w ostatniej dekadzie – w latach 2007 -2017.

Ostatnie wydarzenia w Polsce, gdzie to pracownicy różnych spółek energetycznych, nie czekając na odwołanie urlopów sami stawili się do pracy przy usuwaniu skutków wichury, dowodzą, jak ważne i potrzebne jest by w grupach energetycznych pracowali ludzie wykwalifikowani i niedyskryminowani. Trochę nam przykro, iż wszędzie podkreśla się wysiłek i zaangażowanie strażaków przy usuwaniu skutków „kataklizmów pogodowych” (aczkolwiek słusznie), całkowicie pomijając milczeniem wkład i wysiłek energetyków, którzy z niezwykłą determinacją dążą do realizacji tych samych zadań.

Umowy społeczne o zawarcie których wnioskujemy, mają to właśnie na celu.  

 

Z poważaniem

 

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Jerzy Wiertelak