KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

 

Koszalin, dnia 15-11- 2017 r.

                                                                                                            

Pan     

Leszek Turalski

Prezes Zarządu

ENERGA-OPERATOR

Eksploatacja  Słupsk  Sp. z o.o.

                                                                                                            

Stanowisko MZZPE w sprawie podwyżek przeprowadzonych w związku z uchwałą Zarządu Energa SA nr 719/V/2017.

 

W związku z brakiem możliwości wyrażenia stanowiska naszego Związku na spotkaniu w dniu 24 października wywołany sprzeciwem niektórych organizacji związkowych co do uczestnictwa Naszego przedstawiciela w spotkaniu, niniejszym pismem wyrażamy nasze stanowisko.

Uważamy, że wprowadzone przez pracodawcę podwyżki wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi Zarządu Energa SA nr 719/V/2017 odbyły się bez jakichkolwiek konsultacji ze stroną społeczną i naruszają zasady dialogu społecznego a skierowanie środków na podwyżki wyłącznie do grupy pracowników fizycznych nosi cechy dyskryminacji w zatrudnieniu pracowników pozostałych i to w sytuacji gdy prowadzimy rokowania w sporze zbiorowych w którym jedno z żądań dotyczy podwyżek dla wszystkich pracowników. Zaczynamy mieć wątpliwości – czy pracodawca prowadzi rokowania w dobrej wierze ?

Jednocześnie przyjęcie jako kryterium do dodatkowej podwyżki średniego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop spowodowało sytuację w której zaangażowani pracownicy pełniący dodatkowe dyżury pogotowia domowego i mający dużo nadgodzin tej podwyżki nie otrzymali. Doprowadzono do sytuacji, w której pogłębiły się na niekorzyść tych pracowników różnice w wynagrodzeniu w „nagrodę” z większe zaangażowanie. Bezkrytyczne trzymanie się kryterium ekwiwalentu za urlop doprowadziło do kuriozalnej sytuacji, w której po podwyżkach, najwyższą stawkę wśród elektromonterów jednego z Wydziałów ma Pracownik niedawno ukarany karą nagany (przy zagrożeniu art. 52 KP) a to tylko z powodu utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów i związanego z tym brakiem dodatku za prowadzenie pojazdu, utratą dodatków za dyżury pogotowia domowego oraz prace w dni wolne od pracy oraz brakiem nadgodzin (bo nie może dojechać z domu do pracy w innych godzinach sic!! )

Nie musimy pisać jak motywująco to zadziałało na pracowników!!

Przypominamy pracodawcy, że zobowiązał się do ujednolicenia zasad wynagradzania pracowników w lokalizacjach Słupsk – Koszalin i oczekujemy niezwłocznego rozpoczęcia prac powołanego do tego celu zespołu.

Dodatkowo w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Związkowców chcemy także zadać pytanie – czy do wyliczania kwoty progowej wliczono ekwiwalent wypłacony pracownikowi na zakup ubrania roboczego ?

Z uwagi na wywołany podwyżkami niepokój społeczny oczekujemy do pracodawcy niezwłocznej odpowiedzi na niniejsze pismo. 

 

 

Przewodniczący

 MZZ Pracowników Energetyki w Koszalinie

Piotr Wtorkiewicz