KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

08 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Pracodawcy i Organizacje Związkowe występujące w sporze zbiorowym, w obliczu stojących w Grupie Kapitałowej wyzwań – regulacji płacowych, ujednolicanie prawa pracy, restrukturyzacji, doszły do konsensusu i podpisały w dniu 07 grudnia 2017 roku w Gdańsku porozumienie kończące spór zbiorowy. Strony zgodnie uznały, że w procesach, które nas czekają uczestniczyć powinny wszystkie organizacje związkowe.

Zapisy zawarte w porozumieniu posporowym, wypracowane wspólnie przez Organizacje Związkowe oraz Pracodawców stanowią kompromis osiągnięty w wyniku kilkumiesięcznych negocjacji. Staraliśmy się doprowadzić do jednoznacznej interpretacji niektórych zapisów budzących wątpliwości, zarówno Pracodawców jak i organizacji związkowych, nie zamykając sobie jednocześnie możliwości negocjacji zapisów, dotyczących  gwarancji stabilizacji pracy oraz warunków pracy i płacy. Efektem dobrej woli wykazanej przez strony niniejszego porozumienia podczas spotkań jest zobowiązanie o podjęciu rozmów przez wszystkie organizacje związkowe oraz pracodawców nad możliwością doprecyzowania / zmiany postanowień art. 3 ust. 5 i art. 4 ust. 1 pkt. B Zawarliśmy także klauzulę kolizyjną, gwarantującą, że w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami porozumienia PG 18/9, a postanowieniami ZUZP, porozumień o stosowaniu ZUZP, Regulaminów Wynagradzania lub innych zakładowych źródeł prawa pracy w zakresie odpisów na ZFŚS, zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze - określające większy odpis.

Osiągnięty w wyniku porozumienia kompromis otwiera drogę do wspólnego wypracowania korzystnych dla pracowników rozwiązań we wszystkich wspomnianych na wstępie procesach.

 

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP GK ENERGA w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz

ZZIiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla