KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

 

Elbląg, dnia 15 luty 2018 r.

 

Pracodawcy GK ENERGA

 

W imieniu Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA wnoszę o natychmiastowe podjęcie decyzji bądź zorganizowanie spotkania wszystkich stron w zakresie wprowadzenia zmian w treści „Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy Energa” zawartego w dniu 18 września 2017 roku w Gdańsku w nawiązaniu do zmian wprowadzonych „Porozumieniem kończącym spór zbiorowy” z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Przypominamy, że zgodnie zapisami art. 2 pkt 3 porozumienia posporowego pracodawcy zobowiązali się do podjęcia rozmów z udziałem wszystkich organizacji będących stronami porozumienia PG 18/9 nad możliwością zmiany / doprecyzowania postanowień art. 3 ust. 5 i art. 4 ust. 1 pkt b).

Jednocześnie informujemy, że brak  natychmiastowego uregulowania powyższej kwestii uniemożliwia nam wprowadzenie protokołów dodatkowych do obowiązujących zakładowych układów zbiorowych pracy w spółkach, co na pewno nie jest przejawem złej woli strony społecznej, a brakiem decyzyjności w powyższej sprawie wykazywanej przez stronę pracodawców.

 

 

Przewodniczący

 KZZ GK ENERGA

Robert Bzdęga