KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

 

Elbląg, dnia 20 luty 2018 r.

 

Energa Operator SA

 

 

W imieniu Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA, w nawiązaniu do spotkania, dotyczącego powstania spółek inwestycyjnych na bazie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku, które odbyło się w dniu 14 lutego 2018 roku uprzejmie informuję, że powstanie ww. spółek budzi wielki niepokój zarówno wśród pracowników jak i przedstawicieli strony społecznej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie poniższych zagadnień, co umożliwi nam podejmowanie skutecznych decyzji i działań w celu zabezpieczenia praw pracowniczych.

  1. Wartość średniego wynagrodzenia w każdej ze spółek mających wejść w skład nowo powstających spółek inwestycyjnych w podziale na stanowiska robotnicze i nierobotnicze (back office) wraz z uwzględnieniem stałych składników wynagrodzenia.

Dodatkowo informacja nt. wynagrodzenia dla pracowników z 10-letnim oraz 20-letnim stażem pracy na stanowisku robotniczym oraz nierobotniczym w każdej ze spółek.

  1. Ilość pracowników w poszczególnych spółkach na poszczególnych stanowiskach
    (w poszczególnych kategoriach zaszeregowania).
  2. Gwarancje statusu pracodawcy dla 4 spółek, które z dniem 2 maja 2018 wejdą w skład spółek inwestycyjnych oraz dla oddziałów, które mają powstać w przyszłości.
  3. Informacje nt. funkcjonowania Kas Zapomogowo Pożyczkowych w każdej ze spółek.
  4. Informacje nt. odpisu na ZFŚS w każdej ze spółek.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że powstanie spółek inwestycyjnych może mieć  konsekwencje dla innych spółek Grupy Energa wnosimy o rozszerzenie składu zespołu opracowującego zasady powstania spółek inwestycyjnych o pozostałych członków KZZ GK Energa.

 

 

 

Przewodniczący

 KZZ GK ENERGA

Robert Bzdęga