KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

 

Elbląg, dnia 11.04.2018

Zarząd
ENERGA S.A.

Szanowni Państwo

W dniu 18 września 2017 roku zostało podpisane porozumienie mające zastąpić dotychczas funkcjonującą w GK ENERGA Umowę Społeczną. Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA już na etapie negocjacji wyraźnie artykułowało, że wypracowywany dokument nie spełnia oczekiwań reprezentowanych przez nasze związki zawodowe pracowników. Proponowane zapisy nie spełniały warunku zabezpieczenia trwałości i bezpieczeństwa zatrudnienia. Tworzony dokument miał charakter jedynie pakietu socjalnego a jego zapisy w wielu przypadkach były gorsze niż wynikające z obowiązujących zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy. Stanowisko nasze ewidentnie potwierdza wynik zorganizowanego przez Pracodawcę referendum w Elektrowni Ostrołęka.

Wobec zaistniałej sytuacji KZZ GK ENERGA zainicjowała spór zbiorowy mający na celu wyegzekwowanie zapisów, które byłyby bliższe oczekiwaniom pracowników. W poczuciu odpowiedzialności zarówno za reprezentowanych pracowników jak i za firmę w której pracujemy oraz wobec kolejnych wyzwań związanych z ujednolicaniem prawa pracy i restrukturyzacji Kolegium poszło na daleko idący kompromis podpisując porozumienie posporowe. W porozumieniu tym Strony wynegocjowały zapisy, które miały znaleźć się w akceptowanym przez nas porozumieniu z 18.09.2017 roku. Rozwiązanie to pozwoliłoby, aby porozumienie o charakterze umowy cywilno-prawnej stało się po zaakceptowaniu przez nasze związki zawodowe i wpisaniu do ZUZP aktem prawa pracy, którym dotychczas nie było.

Przez okres czterech miesięcy od podpisania porozumienia posporowego mimo naszych monitów Pracodawcy nic nie zrobili, aby wdrożyć jego zapisy a co bardziej kuriozalne zaczęli nas obarczać winą za nie wpisanie porozumienia z 18.09.2017 roku do ZUZP. Jakież było nasze zdziwienie, gdy po czterech miesiącach dowiedzieliśmy się, że Pracodawcy nie chcą respektować precyzyjnie wynegocjowanych w procesie sporu zbiorowego zapisów zmieniających i doprecyzowujących porozumienie z 18.09.2017 roku.

Sytuacja, która w tej sprawie powstała wymaga zdecydowanych działań i decyzji zarządczych, których mamy wrażenie zespołowi (ze strony Pracodawcy), który się z nami spotyka brakuje. W związku z powyższym dla dobra pracowników i firmy oraz jak wspominaliśmy wcześniej wobec wyzwań związanych z restrukturyzacją i ujednolicaniem prawa pracy wnioskujemy o pilne spotkanie z zarządem spółki dominującej w Grupie – Zarządem ENERGA SA.

Stoimy na stanowisku, że nie można przechodzić do uzgadniania następnego etapu zmian w Grupie dopóki nie załatwimy do końca tematu porozumienia z 18.09.2018 roku. Stanowisko prezentowane przez Waszych przedstawicieli skłania nas do oceny, że dialog ze Stroną Społeczną nie był prowadzony w dobrej wierze a nie rozwiązane problemy oraz utrata wiarygodności związana z nierespektowaniem ustaleń akceptowanych przez Zarząd pod kierownictwem Pana Prezesa Daniela Obajtka nie wróży dobrze dalszemu prowadzeniu dialogu.

Informujemy Państwa, że KZZ GK ENERGA podjęło decyzję o nieuczestniczeniu w spotkaniach dotyczących zarówno zmian struktury GK ENERGA jak i ujednolicania prawa pracy do czasu uregulowania problemu związanego z wprowadzeniem zmian do porozumienia z 18.09.2017 roku.

Mamy nadzieję, że spotkanie o które wnioskujemy rozwieje nasze obawy i pozwoli prowadzić dialog, którego efekty będą korzystne zarówno dla pracowników jak i dla spółek GK ENERGA.

 

 

Przewodniczący

 KZZ GK ENERGA

Robert Bzdęga