KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

Co dalej z reformą prawa pracy?

To nie jedyne pytanie, które się nasuwa po przedstawieniu i odrzuceniu projektów kodeksów zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Pytanie to uzupełniają kolejne, a mianowicie; Czy reforma prawa pracy zawsze ma oznaczać jego liberalizację. Czy ciągła i nadal postępująca liberalizacja prawa pracy ma obecnie sens. Czy kształt prawa pracy ma być zawsze dopasowany do liberalnej gospodarki rynkowej, czy raczej zabezpieczać pracowników przed jej mechanizmami. Jaka powinna być rola central związkowych i federacji pracodawców w tworzeniu prawa pracy.  Co dalej z projektami zmian w prawie pracy – jaki powinien być kierunek reformy prawa pracy.

 

 

W połowie marca 2018 roku Komisja kodyfikacyjna ds. prawa pracy zakończyła swoją działalność przedkładając projekty dwóch kodeksów prawa pracy. Znaczącym jest fakt , iż za przyjęciem projektów do dalszej pracy głosowali w większości członkowie Komisji desygnowani przez związki pracodawców (przy sprzeciwie prof. Głodoch – przedstawicielki Pracodawców RP) oraz przedstawiciele nauki. Przeciwne były dwie (z trzech) centrale związkowe – OPZZ i Solidarność. Sposób głosowania nad projektami odzwierciedlił ich merytoryczną zawartość. Oceniono, że obydwa projekty zawierały zdecydowanie więcej rozwiązań korzystnych dla pracodawców niż pracowników.....

więcej na stronie Kancelarii REGULUS