KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dn. 24 maja 2018

 

                                                                                                         

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Płocku

 

NSZZ ENERGETYK

 

MOZ NSZZ Solidarność

przy Energa Operator SA

Oddział w Płocku

 

 

W odpowiedzi na wezwanie do rokowań z dnia 15 maja 2018 roku, będąc jedną ze stron ZUZP Oddziału, wpisanego do rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U-MXCIV, prowadzonego przez Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, uprzejmie informujemy, że w naszej ocenie rokowania w celu włączenia zapisów Porozumienia z 18.09.2017 roku, trwają na poziomie właściciela, który otrzymał od Państwa stosowne pełnomocnictwo w powyższym zakresie.

Jednocześnie przypominam, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawcy, aby nie otwierać Porozumienia 18/9, w drodze rokowań wystąpiliśmy z propozycją wpisania zapisów Porozumienia posporowego z dnia 07.12.2017 roku wyłącznie w treść protokołu dodatkowego bez otwierania wspomnianego porozumienia (korespondencja z dnia 6 kwietnia 2018). Powyższe rozwiązanie uzyskało również akceptację dwóch pozostałych organizacji związkowych, reprezentujących pracowników w spółce, jednak nie spotkało się z aprobatą pracodawcy.

Mając na celu dobro pracowników proponujemy, aby protokołem dodatkowym  nanieść zmiany w tekście art. 30 ust. 1 pkt. 1.2 obowiązującego w spółce ZUZP i nadać mu brzmienie:

„Pracodawca dokonuje odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2018 – 2023 w wysokości 2-krotności odpisu wynikającego z postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”.

Powyższe podyktowane jest przedłużającymi się negocjacjami w zakresie wprowadzenia zapisów Porozumienia posporowego, a jednocześnie zapis ten jest zgodny z ideą porozumienia 18/9. W ten sposób uniknęlibyśmy konieczności wpisania „klauzuli kolizyjności”,  która  w  spółkach  na  terenie Oddziału Płockiego nie  występuje, a  jednocześnie zabezpieczone by zostały interesy pracowników w zakresie ZFŚS.

Liczymy, że nie uchylając się przed odpowiedzialnością za zabezpieczenie interesów wszystkich pracowników w powyższym zakresie, strony ZUZP, jako jedyne upoważnione do nanoszenia zmian w ZUZP, zgodnie z art. 48 pkt. 1, zaakceptują powyższe rozwiązanie.

Ze swojej strony deklarujemy wolę do kolejnych spotkań w celu wprowadzenia zapisów Porozumienia 18/9 oraz Porozumienia posporowego.

 

 

                  Za Zarząd

MZZ Pracowników Energetyki Płockiej

Edyta Górecka

Jarosław Stafirski