KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

 

Płock, dn. 24 maja 2018

                                                          

ENERGA LOGISTYKA Sp. z o.o.

MOZ NSZZ Solidarność

przy Energa Logistyka Sp. z o.o.

 

 

Dot. wezwania do podpisania Protokołu dodatkowego do ZUZP.

 

Będąc jedną ze stron ZUZP Spółki oraz reprezentując pracowników w Energa Logistyka Sp. z o.o., a także mając na celu dobro wszystkich pracowników wzywamy do podpisania protokołu dodatkowego z  naniesieniem zmian w tekście art. 30 ust. 1 pkt. 1.2 obowiązującego w spółce ZUZP nadając mu brzmienie:

„Pracodawca dokonuje odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2018 – 2023 w wysokości 2-krotności odpisu wynikającego z postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”.

Powyższe podyktowane jest przedłużającymi się negocjacjami w zakresie wprowadzenia zapisów Porozumienia posporowego, a jednocześnie zapis ten jest zgodny z ideą porozumienia 18/9. W ten sposób uniknęlibyśmy konieczności wpisania „klauzuli kolizyjności”,  która  w  spółkach  na  terenie Oddziału Płockiego nie  występuje, a  jednocześnie zabezpieczone by zostały interesy pracowników w zakresie ZFŚS.

Jednocześnie przypominamy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy w kwestii braku zgody na otwarcie Porozumienia 18/9, w dniu 06 kwietnia 2018 roku wystąpiliśmy z propozycją wpisania zapisów Porozumienia posporowego z dnia 07.12.2017 roku wyłącznie w treść protokołu dodatkowego bez otwierania wspomnianego porozumienia. Powyższe rozwiązanie uzyskało również akceptację drugiej organizacji związkowej, reprezentującej pracowników w spółce i będącej stroną ZUZP, jednak nie spotkało się
z aprobatą pracodawcy.        

            Liczymy, że nie uchylając się przed odpowiedzialnością za zabezpieczenie interesów wszystkich pracowników w powyższym zakresie, strony ZUZP, jako jedyne upoważnione do nanoszenia zmian w ZUZP, zgodnie z art. 48 pkt. 1, zaakceptują powyższe rozwiązanie.

            Ze swojej strony deklarujemy wolę do kolejnych spotkań w celu wprowadzenia zapisów Porozumienia 18/9 oraz Porozumienia posporowego.

 

 

 

                  Za Zarząd

MZZ Pracowników Energetyki Płockiej

Edyta Górecka

Jarosław Stafirski