KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 10 grudnia 2018 r

 

 

Sz. P.

Barbara Klimiuk

                                            

Prezes

ENERGA S.A.

 

Dotyczy: sytuacji spółki Energa Logistyka Sp. z o.o. i jej pracowników w Grupie ENERGA

 

  Organizacje związkowe działające w ramach Kolegium ZZ GK Energa, reprezentujące pracowników w spółce Energa Logistyka Sp. z o.o., w nawiązaniu do korespondencji z dnia 02 grudnia 2018 roku oraz powziętej informacji w sprawie ewentualnego włączenia magazynów oraz obsługujących je pracowników do struktur Energa Operator (zgłoszonej przez inne organizacje związkowe), wyrażają zdecydowany sprzeciw działaniom mającym na celu podział pracowników. Przypominamy, że jako strona społeczna, od samego początku byliśmy przeciwni tworzeniu spółki Energa Logistyka i po 11 miesiącach funkcjonowania spółki w powyższej strukturze obserwujemy, że zmiana restrukturyzacyjna w powyższym zakresie odniosła wyłącznie negatywny skutek zarówno dla pracowników jak i samej spółki, której wynik finansowy nigdy nie był aż tak niepokojący. Z miesiąca na miesiąc ELOG wykazuje coraz większe straty, a w 2018 roku przez nieudolne zarządzanie utraciła większość kontrahentów zewnętrznych. Idea stworzenia olbrzymiego centrum zakupowego, obsługującego wszystkie spółki GK Energa, olbrzymie kwoty wydane na plany biznesowe, okazały się wielką fikcją.

Energa SA jako właściciel kompletnie nie kontroluje procesów zakupowych, zachodzących w spółkach i przez nieudolne zarządzanie nie potrafi wyegzekwować aby zakupy w pełnym zakresie były dokonywane wyłącznie przez spółkę ELOG. Powyższe działania, w naszej ocenie, są działaniami na szkodę spółki. Pomimo bieżącego sygnalizowania problemów przez stronę społeczną oraz wielokrotnych interwencji w sprawie sytuacji ekonomicznej spółki, nie było żadnej reakcji. Struktura zatrudnienia rozrosła się niewyobrażanie (niestety tylko na stanowiskach menadżerskich), zarząd spółki zmieniał się niejednokrotnie, spółka z miesiąca na miesiąc traciła kontrahentów zewnętrznych, gdyż terminy realizacji zamówień były daleko odbiegające od standardów, co w konsekwencji doprowadziło do wielomilionowych strat.  Ponadto pod koniec roku, kiedy spółka realizuje największą liczbę zamówień, wprowadzono system SAP, który kompletnie zdezorganizował pracę. Mimo deklaracji, że będą przeprowadzane testy przed wprowadzeniem systemu przy współudziale wszystkich stron, nic takiego nie miało miejsca. Z doświadczenia wiemy, że za chwilę zostanie ogłoszony sukces z tym związany, ale czy ktoś pofatygował się aby zweryfikować realizację tego zamierzenia?

Problemy z zarejestrowaniem protokołu dodatkowego do ZUZP w zakresie porozumienia 18/9 (do chwili obecnej pracodawca nie poczynił niezbędnych starań), kilkumiesięczne oczekiwania na wypłaty z ZFŚS (również z racji nieudolności pracodawcy i wycieku z jego strony informacji wrażliwych), a także trwające sprawy sądowe skierowane przez pokrzywdzonych pracowników, dopełniają obrazu spółki, która mimo wielotysięcznych nakładów na biznesplany nie rokuje dobrze i nikt już nie wierzy w jej świetlaną przyszłość. Jednocześnie kategorycznie żądamy reakcji na działania zarządzających  spółką ELOG, które wyczerpują znamiona zapisów pkt 5 pkt 1c dokumentu „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie Energa” stosowanych wobec pracowników, którzy z początkiem bieżącego roku przeszli z EOP, TOO i innych spółek do ELOG poprzez nierówne traktowanie tej grupy pracowników w szczególności w kwestii warunków pracy i płacy. Jednoznacznie stwierdzamy, że doszło tu do naruszenia godności pracowników będących przejawem ich dyskryminacji w stosunku zatrudnienia. Wobec powyższego wzywamy Zarząd ENERGA SA. do wypełnienia swojej powinności czyli przeciwdziałania dyskryminacji w Grupie ENERGA i zobowiązania ELOG do zaprzestania nierównego traktowania ww. pracowników oraz natychmiastowego wyrównania skutków takiego postępowania. Mamy nadzieję, że podejdziecie Państwo do tej kwestii z pełną powagą co pozwoli nam sądzić, że wyżej przywołany dokument nie jest tylko zbiorem pustych frazesów.

Nam Wszystkim powinno zależeć na odbudowaniu wizerunku tej spółki oraz całej Grupy. Niestety nie będzie to możliwe przy obecnych działaniach zarówno zarządu spółki jak i właściciela.

W przypadku braku natychmiastowej reakcji jako strona społeczna będziemy zmuszeni skierować sprawę do Prokuratury ze względu na prowadzenie działań na szkodę, spółki prowadzących do jej upadłości oraz ewidentnego łamania praw pracowniczych.

 

 

Przewodniczący KZZ GK ENERGA

Robert Bzdęga

 

 Edyta Górecka

Jarosław Szunejko