KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 02 grudnia 2018 r

 

Sz. P.

Barbara Klimiuk

                                    

Prezes

ENERGA S.A.

 

Dotyczy: powrotu pracowników do Oddziałów Energa Operator SA.

 

    Organizacje związkowe, reprezentujące pracowników w spółkach Energa Operator SA, Energa Operator SA Oddziały w Gdańsku, Olsztynie, Toruniu, Kaliszu, Płocku, Koszalinie oraz Energa Logistyka Sp. z o.o. z niepokojem po raz kolejny zwracają uwagę na sytuację panującą w spółce Energa Logistyka Sp. z o.o., a bezpośrednio dotyczącą pracowników, którzy z dniem 1 stycznia 2018 r przeszli do Energa Logistyka Sp. z o.o. na podstawie „Porozumienia w sprawie potwierdzenia zachowania uprawnień pracowniczych pracowników przypisanych do części zakładów pracy Energa Operator SA, Energa Operator SA Oddział w …., którzy zostaną w trybie art. 231 KP przejęci przez Energa Operator Logistyka Sp. z o.o. zawartego w Gdańsku dnia 19 grudnia 2017 roku”

Jako strona społeczna, od samego początku negocjacji ww. porozumienia byliśmy przeciwni przejściu pracowników do ELOG, co sygnalizowaliśmy niejednokrotnie podczas rozmów. Niektóre z organizacji wręcz nie przystąpiły do ww. porozumienia (dwie organizacje z Płocka).

Niestety po 11 miesiącach funkcjonowania pracowników w powyższej strukturze obserwujemy, że zmiana restrukturyzacyjna w powyższym zakresie odniosła negatywny skutek dla pracowników, którzy oprócz tego, że fizycznie są pracownikami spółki Energa Logistyka Sp. z o.o. nie wykonują żadnych prac na rzecz tej spółki. Poza tym brak środków na minimalizację różnic w wynagrodzeniu pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości powoduje, że różnice w wynagrodzeniu pracowników, którzy przeszli z EOP i pracowników ELOG są rażące i na chwilę obecną niemożliwe
do ujednolicenia.

Zgodnie z §3 pkt. 1 ww. porozumienia z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy którzy przeszli z EOP są narażeni na działania Pracodawcy zmierzające bądź skutkujące zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn nie leżących po ich stronie oraz tracą uprawienia wynikające z ZUZP-ów obowiązujących w Oddziałach.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wbrew wcześniej przyjętym zasadom, dzięki działaniom strony społecznej udało się ograniczyć ilość pracowników przejmowanych z innych spółek do ELOG. Natomiast pracownicy EOP byli pozbawieni takiej możliwości z uwagi na tempo prac nad porozumieniem dotyczącym ich przejścia.  Na chwilę obecną notujemy dramatyczną sytuację finansową spółki ELOG, w której przez 11 m-cy dochodziło do kilku zmian składu zarządu. Ponadto zmiany systemowe, wprowadzenie SAP w końcówce roku doprowadziły do sytuacji, że spółka na koniec 2018 roku osiągnie niespotykaną stratę, nie mogąc prowadzić sprzedaży, która stanowi główne źródło uzyskiwania dochodu.

Zwracamy również uwagę, że jako jedna z niewielu spółek, do chwili obecnej nie wprowadziła do ZUZP porozumienia 18/9.

Wsłuchując się w głosy pracowników, w obawie o ich przyszłość oraz o losy spółki wnioskujemy o natychmiastowy powrót pracowników do Oddziałów EOP. W naszej ocenie z dniem 01 stycznia 2019 roku powinni ponownie zasilić szeregi Oddziałów EOP.

 

 

Przewodniczący KZZ GK ENERGA

Robert Bzdęga