KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 28 stycznia 2019 r

 

 

Energa SA

Pracodawcy GK Energa

Strony porozumienia z dn. 18-09-2017

 

Szanowni Państwo,

 

W odpowiedzi na Państwa pisma uprzejmie informujemy, iż żądania sporowe zostały złożone zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i jako takie winny być traktowane.

Żądania sporowe z dnia 15 stycznia br. zostały podpisane w imieniu wymienionych w piśmie organizacji związkowych (w tym również organizacji nie będącej członkiem Kolegium), tym samym wywody prawne zawarte w Państwa odpowiedzi nie dotyczą przedmiotowej sprawy.

Należy podkreślić, iż przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie dają stronie pracodawcy podstaw prawnych do weryfikowania żądań, zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym.

Występowanie w imieniu pracowników z żądaniami sporowymi jest niezaprzeczalnym i konstytucyjnym prawem, a jakakolwiek dyskusja w ich temacie musi być prowadzona w trybie wskazanym przez ww. ustawę.

Zwracamy w tym miejscu również uwagę, że brak Państwa odniesienia do żądań sporowych nie może zostać uwzględniony. Nie da się bowiem ukryć - co pośrednio potwierdzają też doniesienia prasowe - że Grupa ENERGA przewiduje oszczędności wyłącznie w aspekcie kosztów pracowniczych.

Potwierdzeniem tego faktu jest to, że pomimo wezwania Ministra Energii - Krzysztofa Tchórzewskiego do ograniczenia wydatków na promocję i sponsoring, Grupa ENERGA nie wykazała się w tym przedmiocie żadnym działaniem. Jednocześnie, wobec potrzeb pracowników, cały czas jest w Grupie Kapitałowej kreowana wizja braku możliwości ich większego finansowania.

Nasuwa się zatem pytanie dlaczego, na potrzeby sponsoringu, w tym wypłat dla piłkarzy Lechii Gdańsk pieniądze się znajdują (nawet wbrew zaleceniom Ministra Energii), a dla pracowników oferuje się „resztki  z pańskiego stołu”.

Wobec powyższego nie powinno być zaskoczeniem, że związki zawodowe, będące w sporze, w całości podtrzymują swoje dotychczasowe stanowisko oczekują procedowania sporów zbiorowych zgodnie z przepisami ustawy.

 

Za organizacje związkowe:

MZZP GK ENERGA w Elblągu

MZZ Pracowników Energetyki Płockiej

MZZP GK ENERGA Toruń

MZZP Grupy ENERGA w Kaliszu

MZZP GK ENERGA w Olsztynie

MOZ ZZiT przy Grupie ENERGA w Elblągu

 

 

Przewodnicząca KZZ GK ENERGA

Edyta Górecka

 

 

Jarosław Szunejko