KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 11 października 2019r

 

ZARZĄD

ENERGA INFORMATYKA
I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
Aleja Grunwaldzka 472a

80-309 Gdańsk

 

 

Szanowni Państwo!

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, a reprezentujących pracowników w spółce Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. jesteśmy zmuszeni interweniować w sprawie braku udziału przedstawicieli służb SIP i BHP ze spółki w szkoleniu, które odbyło się w dniach 7 – 8 października 2019 roku w Dolinie Charlotty w Strzelinku koło Słupska. Powyższe spotkania odbywają się cyklicznie i niestety Zarząd spółki po raz kolejny nie umożliwił w nim udziału SIP oraz pracownikom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, pomimo deklaracji składanych w ubiegłym roku, kiedy miała miejsce analogiczna sytuacja.

Pragniemy przypomnieć, że podczas jednego z ubiegłorocznych spotkań (po szkoleniu bez przedstawiciela spółki EITE) zwracaliśmy uwagę na konieczność udziału ww. osób w takich szkoleniach, pozwalających na zapoznanie z uregulowaniami prawnymi w kontekście przepisów BHP oraz projektami rozwojowymi dla BHP, a także zasadami w zakresie współpracy tych służb w ramach grupy.

Wnosimy o pilne ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji.

 

 

Z poważaniem

za Kolegium Związków Zawodowych   

  Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący