KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 12 września 2019r

 

ZARZĄD

ENERGA OBRÓT SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

Szanowni Państwo!

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, a reprezentujących pracowników w spółce Energa Obrót SA jesteśmy zmuszeni po raz kolejny interweniować w sprawie braku dialogu i lekceważenia strony społecznej.

Pomimo deklaracji składanych podczas spotkań w dniach 21 oraz 30 sierpnia 2019 roku przez Pana Aleksandra Nowaczka – Kierownika Zarządzania Zasobami Ludzkimi do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo z dnia 28 lipca 2019 roku w sprawie rozliczania celów i naliczania nagród miesięcznych i kwartalnych. Co więcej jak wiemy od czasu wejścia w życie tzw. ustawy o cenach prądu i konieczności składania oświadczeń odbiorcy końcowego pracy znacznie przybyło. Działy Obsługi Reklamacji otrzymują coraz więcej spraw do realizacji. Wcześniej ilość spraw jakie otrzymywał pracownik była adekwatna do czasu pracy i wynosiła dziennie około 17. Mimo różnego stopnia skomplikowania spraw pracownicy do końca zawsze starali się wywiązywać z wyznaczonych celów. W związku z akcją „oświadczenia” pracownikom jest przypisywanych coraz więcej spraw, obecnie ok. 45-50 dziennie. Pracownicy, pozostając na nadgodzinach otrzymują dodatkowe sprawy, więc realizacja zaległości staje się wręcz niemożliwa. Kolejka spraw oczekujących na skrzynkach funkcyjnych jest rozładowana kosztem przepychania spraw na indywidualne skrzynki pracowników, którzy stresują się chcąc z należytą starannością wykonywać swoje zadania. Wierzymy, że pracodawcy zależy również na jakości, a nie tylko na ilości. Czy przydzielanie przekraczającej możliwości pracowników ilości spraw jest wyłącznie w celu uniknięcia nieprawidłowości, które mogłyby się pojawić w wyniku raportowania skrzynek funkcyjnych? Pracownicy nie są w stanie odpisywać na tak duże ilości, sprawy zalegają na ich skrzynkach i ulegają przeterminowaniu.

Żądamy natychmiastowego podjęcia działań mających usprawnić pracę, a nie przerzucania odpowiedzialności na pracowników oraz pilnego ustosunkowania się do tej i wcześniejszej korespondencji. Brak wypłaty nagród dodatkowo zniechęca pracowników a nie motywuje.

 

 

 

Z poważaniem

za Kolegium Związków Zawodowych   

  Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący