KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 06 września 2019r

 

Energa Ochrona Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu organizacji zrzeszonych w Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, reprezentującego pracowników w spółce Energa Ochrona Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o pilne udzielenie informacji nt. wprowadzania pełnego monitoringu na obiektach i wpływu powyższego na dalsze zatrudnienie w Państwa spółce. Mając na względzie dobro pracowników, w obawie o miejsca zatrudnienia oraz przyszłość spółki po raz kolejny wzywamy zarząd do prowadzenia działań wpływających na rozwój Energa Ochrona i inwestowanie w pracowników, bo taki cel przyświecał jej powołaniu.

 

 

Z poważaniem

za Kolegium Związków Zawodowych   

  Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący