KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Apel o jedność związkową i wsparcie związków zawodowych w Ostrołęce

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Trwają rozmowy płacowe w Grupie ENERGA.  Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA apeluje do wszystkich Związków zawodowych o jedność w tych rozmowach. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wywrzeć należytą presję na Zarząd Grupy i uzyskać satysfakcjonujące pracowników rozwiązania.

Skąd ten apel? Co tym razem podzieliło Związki zawodowe w Grupie ENERGA? Sądząc po ostatniej korespondencji dzieli nas ocena odmowy podpisania przez trzy (z czterech) związków EEO Ostrołęka Porozumienia z 18.09.2017.

Odkładając emocje przyjrzyjmy się faktom. ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. jest jedynym zakładem wytwórczym, który dołączył do  zakładów energetycznych ENERGI. Ostrołęka zawsze miała i ma nadal swoje zakładowe prawo pracy – ZUZP i nadal obowiązujące porozumienia zbiorowe. Problemy z wprowadzeniem Porozumienia do ostrołęckiego ZUZP potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. Co najważniejsze, w tej treści Porozumienie zostało odrzucone przez 80% załogi w zorganizowanym przez Pracodawcę Referendum. Biorąc powyższe pod uwagę, trzy z czterech organizacji związkowych (zrzeszających 65% załogi) nie podpisały Porozumienia 18.09.2017 i poprosiły o dopasowanie jego treści do układu, gdyż na chwilę obecną te zapisy są ze sobą sprzeczne i ich interpretacja jest niemożliwa !!!

Sądząc po ostatniej korespondencji, część z nas związkowców uważa, że w Ostrołęce odmówiono podpisu „na złość” innym organizacjom, które Porozumienie podpisały. A jak inaczej mogły zachować się tamtejsze organizacje związkowe – wystąpić przeciw własnemu układowi i wbrew interesom i wyraźnemu stanowisku załogi? Miały podpisać Porozumienie – po to tylko by przypodobać się  ówczesnemu prezesowi Zarządu ENERGA S.A. i innym związkom, które to podpisały?

Stale mówimy o niezależności i samorządności związkowej, często mamy te hasła wypisane na sztandarach. Uszanujmy zatem niezależność i prawo do własnego zdania organizacji ostrołęckich w obronie własnych pracowników.  Od niemalże 2 lat w Ostrołęce trwa spór zbiorowy, mający na celu dopasowanie Porozumienia z 2017 do ich zakładowego układu zbiorowego pracy.  Za upór w obronie interesów i zdania załogi Elektrowni Ostrołęka, te trzy organizacje są przez Zarząd Grupy  pomijane w dialogu społecznym i dyskryminowane na wielu innych polach. Sprawa dyskryminacji tych związków została przedstawiona już na  najwyższym szczeblu dialogu społecznego – na Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej. Co zrobiliśmy my związkowcy, by wesprzeć kolegów z Ostrołęki w tym „dialogu”  z  pracodawcami?

Czy taką postawą, jaka wynika z ostatniej korespondencji część związków nie staje w działaniach dyskryminacyjnych po stronie Pracodawców - próbując wykluczyć te organizacje z rozmów płacowych? Czy w ten sposób jedne organizacje chcą karać inne związki za to, że stanęły  po stronie swoich załóg?

Raz jeszcze apelujemy do całej Strony społecznej o opamiętanie. Pomimo wielości związków zawsze staraliśmy się w Enerdze rozmawiać z Pracodawcami razem, a na naszej jedności powinni korzystać pracownicy. Czy teraz indywidualne ambicje niektórych z nas mają przeważyć nad interesem pracowników Grupy. Czy w czwartek Pracodawcy mają zasiąść ze Związkami zawodowymi w dwóch a może w trzech osobnych salach? Komu to posłuży?

Apelujemy o grupową jedność związkową oraz wsparcie Organizacji ostrołęckich w rozmowach z Pracodawcami. Tylko ostateczne zawarcie zgodnego z tamtejszym ZUZP   Porozumienia dla Ostrołęki zakończy ten sztuczny i dzielący przede wszystkim Związki zawodowe spór. 

 

 

za Kolegium Związków Zawodowych   

  Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący