KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Elbląg, dnia 22.10.2019 r.

 

Koleżanki i Koledzy

 

Pracodawca rozpoczął akcję wręczania byłym pracownikom SPNS porozumień zmieniających warunki płacy – przejście na zakładowy układ zborowy pracy EOP Olsztyn. Wszyscy mamy świadomość, że dodatki za pracę w niedzielę, święta, nocy, prowadzenie pojazdu itp. są inaczej liczone (mniejsze) na tym układzie.

Wobec powyższego mamy uzasadnione obawy, że na tej zmianie stracicie.

Tym bardziej nasze obawy potwierdza stanowisko Dyrektora Generalnego prezentowane na spotkaniu ze związkami zawodowymi w 14.10.2019 roku, że nie wszystkie dodatki będą uwzględniane w przeliczeniu.

Wystosowane przez nas do Pracodawcy żądanie podania przykładów przeliczenia zostało zignorowane, co po raz kolejny utwierdza nas w przekonaniu o zaniżonej płacy po przeliczeniu.

Pracodawca zaczął wręczać porozumienia bez rozstrzygnięcia czy jest to sprawiedliwe i zgodne z polityką Grupy, że na zmianach PRACOWNICY NIE STRACĄ.

Wobec powyższego rekomendujemy nie podpisywać porozumień zmieniających do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

Nie podpisanie porozumienia nie niesie dla Pracowników żadnych skutków prawnych – gdy nie podpiszecie nic się nie zmieni, a da nam to czas na podjęcie stosownych kroków, które już wykonujemy.

 

 

Za związki zawodowe:

Sławomir Wojtyna                Robert Bzdęga               Adam Dyrla