KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

               Pani Edyta Górecka

Przewodnicząca MZZ Pracowników Energetyki Płockiej

Kolegium Związków Zawodowych Grupy kapitałowej ENERGA

Słupsk, dnia 23 październik 2019 roku

 

W nawiązaniu do otrzymanych pism z dnia 14 października 2019 roku, dotyczących zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki, Zarząd Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w pełni respektuje zapisy procedury z art. 6 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA zawartego w dniu 18 września 2017 r. Pragniemy wskazać, że wprowadzenie do stosowania nowego Regulaminu Organizacyjnego, na podstawie prezentacji — o której mowa w powyższych pismach - nie jest możliwe ze względów proceduralnych. Każda zmiana Regulaminu Organizacyjnego wymaga bowiem uprzedniego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki (§ 17 ust. 3 pkt 6 aktu założycielskiego) i wprowadzania stosownym aktem wydanym przez jej Prezesa . Przekazana podczas spotkań z kadrą zarządzającą Spółki prezentacja zawierała jedynie główny zarys planowanych zmian w samej strukturze organizacyjnej Spółki.

Zarząd zapewnia, że zmiany w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Spółki, planuje przeprowadzić w poszanowaniu zapisów powyższego Porozumienia, w tym dokonując - z należytym wyprzedzeniem, przed ich wprowadzeniem - wymaganych konsultacji z Organizacjami Związkowymi w zakresie związanym z wpływem projektowanych zmian na prawa i interesy pracowników.

 

PREZES ZARZĄDU
Robert Kaleta

PROKURENT
Aneta Mazur-Jelonek