KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

               

Płock, dnia 5 listopada 2019r

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W dniu dzisiejszym tj. 5 listopada 2019 roku, w wyniku wezwania wystosowanego przez Kolegium Związków Zawodowych GK Energa z dnia 28 sierpnia 2019 roku oraz zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia 18/9, zostało zawarte „Porozumienie zbiorowe w sprawie określenia wzrostu płac Pracowników Grupy Energa w roku 2020”.

Jak informowaliśmy wcześniej negocjacje odbywały się podczas wielu spotkań, były bardzo burzliwe i padło podczas nich wiele deklaracji, które jednak nie zadowalały nas, gdyż wiemy jak ciężko potem się z nich wywiązać stronie pracodawcy. Podczas spotkań próbowano wykluczyć z rozmów organizacje związkowe z Ostrołęki (inicjatywa kolegów z Solidarności), co się nie udało, a następnie próbowano wykluczyć  z podwyżek 2 spółki:  Energa Logistyka Sp. z o.o. oraz Energa Kogeneracja (inicjatywa właściciela). Ponadto padła też żenująca kwota podwyżki - 115,00 zł, co było dla nas absolutnie nie do przyjęcia. Nie poddaliśmy się presji i osiągnęliśmy zadowalający efekt, którego skutkiem jest podpisanie porozumienia gwarantującego podwyżki dla pracowników u pracodawców będących sygnatariuszami porozumienia 18/9 na poziomie 355,00 zł, przy czym: 280,00 zł na etat do Osobowego Funduszu Płac od m-ca stycznia 2020 roku oraz 3 x 1000,00 zł wypłacane w formie bonów z okazji świąt zamiast dotychczasowych 3 x 700,00 zł (czyli dodatkowe 3 x 300,00 zł / 12 m-cy = 75,00 zł / m-c).

Reasumując, osiągnęliśmy zakładany od początku plan wynikający z faktu, że wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2020 roku w stosunku do roku 2019 wynosi 350,00 zł i porozumienie płacowe w Grupie Energa nie może gwarantować niższej kwoty.

Dodatkowo z naszej inicjatywy został spisany protokół, w którym właściciel – Energa SA zobowiązał się  do zorganizowania spotkania i zawarcia w terminie do 30 listopada 2019 roku porozumienia płacowego na rok 2020 dla pracowników Energa Ochrona Sp. z o.o., którzy stanowią część grupy i w naszej ocenie winni być traktowani jak pozostali pracownicy, o co nieustannie walczymy.

Powyższy protokół zawiera także zobowiązanie właściciela do zorganizowania w terminie do 30 listopada 2019 roku spotkania w przedmiocie wykorzystania funduszu płac w 2019 roku u poszczególnych pracodawców Energa Operator w celu rozdysponowania wszystkich środków i uniknięcia zwrotu ewentualnych niewykorzystanych do Energa SA.

 

 

Edyta Górecka

Przewodnicząca Kolegium ZZ GK Energa

Przewodnicząca MZZ Pracowników Energetyki Płockiej