Płock, dnia 9 grudnia 2019r

 

 

Pan

Grzegorz Ksepko

ENERGA SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, a reprezentujących pracowników w spółce Energa Obrót SA wobec planów przejęcia przez PKN Orlen(oficjalne spotkanie odbyło się w Gdańsku w dniu 6 grudnia 2019) i zapowiedzi ujednolicenia prawa układowego wnosimy o powstrzymanie się z wszelkimi zmianami w stosunkach pracy pracowników spółki.

 

 

 

 

Z poważaniem 

za Kolegium Związków Zawodowych

Prezydium Kolegium

 

                 Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący

 

 

 

Do wiadomości:

ENERGA OBRÓT SA