Płock,  dn. 02 grudnia 2019r.

 

 

ENERGA S.A.

Pracodawcy

– sygnatariusze porozumienia

 

Szanowni Państwo!

Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA, reprezentujące pracowników w spółkach, których pracodawcy są sygnatariuszami Porozumienia zbiorowego w sprawie określenia wzrostu płac Pracowników Grupy Energa w roku 2020, zawartego dnia 5 listopada 2019 roku,  po weryfikacji kwot określonych w załączniku do ww. porozumienia i porównaniu ilości pracowników zatrudnionych u Pracodawców objętych Porozumieniem stwierdza znaczne braki kwotowe w łącznych pulach przyznanych  środków do Osobowego Funduszu Płac Pracowników.

W trybie pilnym wzywamy do korekty załącznika do Porozumienia (…) z 5 listopada 2019 roku w powyższym zakresie i prawidłowego wypełnienia zobowiązań wynikających z §1 i §2 przedmiotowego Porozumienia.

 

Z poważaniem 

za Kolegium Związków Zawodowych

Prezydium Kolegium

 

                 Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący

 

 

 

Do wiadomości:

ENERGA OBRÓT SA