KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

               

Płock, dnia 18 listopada 2019r

 

ENERGA – OPERATOR

Wykonawstwo Elektroenergetyczne   Spółka z o.o.

Grunwaldzka 14

76-200 Słupsk

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do naszej korespondencji z dnia 14 października 2019 roku oraz Państwa odpowiedzi z dnia 23 października 2019 roku zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie są uzgodnienia w zakresie wprowadzenia do stosowania nowego Regulaminu Organizacyjnego ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z o.o.

Ponownie podkreślamy, że proponowane zmiany struktury organizacyjnej spółki ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z o.o., mające zostać wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 roku (termin z prezentacji) wpłyną na sytuację pracowników. W tej sytuacji przed wydaniem zarządzenia powinna być zrealizowana procedura z art. 6 ust. 2 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA zawartego w dniu 18 września 2017 r. i przeprowadzone winny być konsultacje, o których zarząd zapewniał w ww. korespondencji.

 

 

Z poważaniem 

za Kolegium Związków Zawodowych

Prezydium Kolegium

 

 

 Edyta Górecka             Jarosław Szunejko           Piotr Piorun

  Przewodnicząca          Wiceprzewodniczący     Wiceprzewodniczący