Koleżanki i Koledzy!

W dniu 13 stycznia 2020 pojawił się Komunikat pn. Fiasko rozmów ze związkami zawodowymi w sprawie porozumienia w przedmiocie zawieszenia wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ZUZP „płockiego, w którym zarząd jednoznacznie wskazuje intencję jaka nim kieruje, czyli obciążenie pracowników oraz organizacji związkowych za złą sytuację ekonomiczną spółki.

Rokowania w kwestii ewentualnego zawieszenia wzrostów wynagrodzeń wynikających ze wzrostu płacy minimalnej zostały zakończone przez Pracodawcę, a nie organizacje związkowe, które widząc niemoc pracodawcy, zażądały zaangażowania właściciela jako gwaranta przywrócenia płynności finansowej spółki (pismo z dnia 12 grudnia 2019). Powyższe pismo wraz z propozycją porozumienia były podyktowane głosami pracowników, którzy w przeprowadzonej następnie ankiecie potwierdzili, że czując się odpowiedzialni za spółkę wyrażą zgodę na powyższe zawieszenie wzrostów w 2020 roku w zamian za gwarancje właściciela oraz przedstawienie planu naprawy, który będzie realizowany i pozwoli na poprawę kondycji finansowej.

Po raz kolejny widać, że działania Pracodawcy idą w kierunku obciążania  negatywnymi konsekwencjami własnych błędów wyłącznie pracowników. Oczywistym jest, że za złą kondycję finansową odpowiada Zarząd spółki oraz jego błędne decyzje. Współodpowiedzialność ponosi także spółka dominująca i jednocześnie właściciel – ENERGA S.A.   O zaangażowanie się właściciela poprzez przyjęcie roli gwaranta przywrócenia płynności finansowej spółki oraz wynagrodzeń pracowników na obecnym poziomie układowym po upływie wynegocjowanego okresu zawieszenia układu związki zawodowe wnosiły od samego początku rozmów (patrz poprzednie komunikaty w tej sprawie).

Pracodawca, a także ENERGA S.A. do tej pory nie poczuły się w żaden sposób odpowiedzialne za obecny stan spółki. Postulat przedstawiony przez stronę społeczną - ograniczenia terminu zawieszenia części układu do momentu widocznych efektów poprawy finansów spółki
z jednoczesnymi gwarancjami ENERGA S.A. został odrzucony. Konsekwencje własnych zaniedbań
i błędnych decyzji przerzucono zatem na pracowników.

Pracodawca wybrał drogę zastraszania i szantażu organizacji związkowych wzywając związki do zawarcia porozumienia pod sankcją możliwego odszkodowawczego procesu cywilnego. Skierował także do wszystkich organizacji związkowych zapytania dotyczące uzwiązkowienia pracowników Energa Logistyka (objętych przedmiotowym ZUZP), co w konsekwencji może prowadzić do ich zwolnienia.  Można zadać pytanie czy takie działania nie mają na celu zniechęcania do organizacji związkowych i stworzenia wrażenia, że „nieuzasadniony  upór organizacji związkowych prowadzi do zwolnień pracowników”? Należy natomiast postawić inne pytanie – dlaczego, wobec złych wyników finansowych Właściciel nie zmieni prowadzonej od ponad 2 lat polityki, nie wyciągnie konsekwencji wobec osób, które za wynik są bezpośrednio odpowiedzialne? Dlaczego każda restrukturyzacja ma odbywać się kosztem pracowników?

Takie rozwiązania nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Poszukiwanie finansów w składkach związkowych, doraźne zwalnianie pracowników czy obniżanie płac nie przyniesie spodziewanych rozwiązań i gwarancji istnienia spółki. Problemem ENERGA Logistyka Sp. z o.o. jest złe zarządzanie i brak wsparcia Właściciela – i o te sprawy w pierwszej kolejności należy zadbać. Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że spółka i miejsca pracy będą istniały (nawet jeśli wynagrodzenia zostałyby zawieszone, co sugeruje pracodawca), ale to już ostatni moment aby ENERGA S.A. poczuła się odpowiedzialna za spółkę.

 

MZZ Pracowników Energetyki Płockiej

MOZ NSZZ Solidarność Oddział w Płocku