KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

               

Płock, dn. 15 stycznia 2020r

 

Szanowny Pan

Grzegorz Klimaszewski

Dyrektor Departamentu

Zarządzania Personelem,

działający w imieniu EOP WEE Sp. z o.o.

 

Komisja międzyzwiązkowa, wskazana na zasadzie art. 241 ²⁸ §3 k.p., jako organ uprawniony do prowadzenia rokowań w imieniu związków zawodowych – członków ZZZE nad zakładowym układem zbiorowym pracy, obejmującym więcej niż jednego pracodawcę, ze względu na domniemanie nieprawidłowości formalno – prawne występujące we wniosku o wszczęcie rokowań w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 09 listopada 2019 roku, uważa powyższy wniosek za  nieskuteczny.    Mamy obawy, że kilkumiesięczne rokowania mogą okazać się fikcją ze względu na brak stron uprawnionych do negocjacji i podpisu, a jednocześnie komisja międzyzwiązkowa będzie w pełni obarczona odpowiedzialnością za powyższe działania.