Płock, dn. 15 stycznia 2020r

 

Szanowny Pan

Grzegorz Klimaszewski

Dyrektor Departamentu

Zarządzania Personelem,

działający w imieniu EOP WEE Sp. z o.o.

 

Komisja międzyzwiązkowa, wskazana na zasadzie art. 241 ²⁸ §3 k.p., jako organ uprawniony do prowadzenia rokowań w imieniu związków zawodowych – członków ZZZE nad zakładowym układem zbiorowym pracy, obejmującym więcej niż jednego pracodawcę, ze względu na domniemanie nieprawidłowości formalno – prawne występujące we wniosku o wszczęcie rokowań w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 09 listopada 2019 roku, uważa powyższy wniosek za  nieskuteczny.    Mamy obawy, że kilkumiesięczne rokowania mogą okazać się fikcją ze względu na brak stron uprawnionych do negocjacji i podpisu, a jednocześnie komisja międzyzwiązkowa będzie w pełni obarczona odpowiedzialnością za powyższe działania.