Płock,  dn. 5 lutego 2020r.

 

 

 

ENERGA S.A .

 

Szanowni Państwo,

 

Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA przypomina o piśmie złożonym w grudniu 2019 roku w sprawie przejęcia Grupy Kapitałowej ENERGA S.A. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy na nie żadnej odpowiedzi. Pismo Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, do której Kolegium zwróciło się o wsparcie, także pozostało bez odpowiedzi. Ignorowanie pytań przedstawicieli załóg pracowniczych w tak istotnym procesie gospodarczym wzmaga tylko niepokój społeczny w Grupie.

 

W ostatnich dniach Zarząd ENERGA S.A. wskazał na następujące problemy w przypadku przejęcia grupy przez Orlen:

 1. Prawdopodobne obniżenie ratingu kredytowego – Grupy ENERGA z poziomu BBB, do poziomu BBB-. Nie jest to znaczne obniżenie, ale może spowodować trudne do oszacowania problemy
  z finansowaniem działalności, i to w sytuacji, gdy planowane są kosztowne inwestycje
  w Ostrołęce.
 2. Utrata kontroli nad ENERGA S.A. przez Skarb Państwa na rzecz PKN ORLEN oraz obniżenie ratingu stanowić będzie naruszenie klauzul w umowach o finansowanie, jakie zawarła ENERGA oraz w warunkach emisji euroobligacji.
 3. Z opinii audytora jednoznacznie wynika, że nie dokonano oceny wpływu przejęcia na realizację inwestycji w rozbudowę elektrowni w Ostrołęce, co jest niezmiernie ważne dla Grupy jak i dla EEO Ostrołęka S.A. a także dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Ponadto:

 1. Nie dokonano analizy, jaki wpływ połączenie będzie miało na bezpieczeństwo energetyczne kraju? Na skutek przejęcia połączeniu ulegną zarówno zasoby, jak i obowiązki obydwu grup
  w tym zakresie. Nie dokonano analizy, które z tych dwóch zdarzeń będzie miało większy wpływ na bezpieczeństwo kraju, i w efekcie nie wiadomo, czy połączone zasoby lepiej poradzą sobie
  z obciążeniami, czy też nawet połączone zasoby okażą się niewystarczające do poradzenia sobie z połączonymi obciążeniami.
 2. Potencjalna niewypłacalność jednej z grup przez ich powiązanie kapitałowe sprawi, że zagrożone będą obie. W razie zachowania samodzielności (braku przejęcia) niewypłacalność jednej nie zagrozi drugiej.

 

Powyżej przedstawiane obawy uzupełniają listę problemów i pytań zgłoszonych pismami Kolegium
i strony społecznej w grudniu 2019r.   Biorąc pod uwagę brak odpowiedzi ponownie je przedstawiamy:

 1. Czy ENERGA SA wypadnie z trzonu polskiej państwowej energetyki?
 2. Czy przejęcie GK ENERGA przez PKN ORLEN nie jest wstępem do prywatyzacji energetyki pomorskiej. Co w przypadku spadku koniunktury i potrzeby „odchudzenia” płockiej grupy? Czy w pierwszej kolejności na sprzedaż nie zostaną wystawione spółki spoza podstawowej działalności jaką są paliwa?
 3. Czy GK ENERGA będzie jeszcze zwartą grupą energetyczną? Jakie będzie miejsce ENERGA S.A. w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej?
 4. Jak przejęcie wpłynie na zatrudnienie w GK ENERGA? Co w przypadku spółek ENERGA Obrót, Energa Logistyka, czy Centrum Usług Wspólnych oraz innych spółek, których odpowiedniki znajdują się już w strukturach PKN ORLEN? Czy w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa, przez ich połącznie nie dokonana zostanie redukcja zatrudnienia?
 5. Co z samą spółką ENERGA S.A.? PKN ORLEN ma w swojej strukturze spółki energetyczne, którymi zarządza. Czy zatem potrzebna mu będzie sama spółka ENERGA S.A., która obecnie zarządza holdingiem spółek energetycznych? Czy PKN ORLEN nie „pozbędzie się” pośrednika
  w zarządzaniu spółkami z Grupy ENERGA?
 6. Jak po przejęciu będzie wyglądało grupowe prawo pracy? Czy spółki wchodzące w skład koncernu paliwowego będą miały szansę na objęcie ich przyszłym PUZP dla branży energetycznej? Czy pracownicy zachowają zostaną dotychczasowe przywileje?
 7. Jak – (biorąc pod uwagę podobne przypadki w polskiej energetyce) może wyglądać los spółek energetycznych grupy ENERGA po przejęciu przez PKN ORLEN.

Czy nie podzielą one losu Warszawskiego (Stołecznego) Zakładu Energetycznego (dawniej Stoen), który został sprzedany niemieckiemu koncernowi RWE, zakładów ciepłowniczych znajdujących się obecnie pod kontrolą francuskiego koncernu VEOLIA, niemalże wszystkich zakładów zaplecza energetycznego, zależnych od  kapitału zagranicznego?  Czy nie podzielą losu Elektrociepłowni Warszawskich,  które znalazły się w grupie zajmującej się górnictwem i przesyłem ropy i gazu – PGNIG, w którym produkcja energii i ciepła nie jest podstawową działalnością?

Plany wobec Grupy ENERGA S.A. mogą wydawać się najbardziej zbieżne z sytuacją energetyki mazowieckiej - Elektrociepłowni Warszawskich i Stołecznego Zakładu Energetycznego.       Przejęcie kontroli przez nad ENERGA S.A. przez PKN ORLEN może przynieść dla energetyki pomorskiej te skutki, które kiedyś  dotknęły energetykę mazowiecką.                                                

Z poważaniem

za Kolegium Związków Zawodowych

                                      

Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący

 

Do wiadomości:

Minister Aktywów Państwowych

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Trójstronny Zespół ds. Branży Energetycznej

PKN ORLEN