Płock,  dn. 10 lutego 2020r.

 

 

 

ENERGA S.A .

 

 

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do korespondencji prowadzonej pomiędzy członkami Kolegium – trzema związkami zawodowymi z EE Ostrołęka S.A.,  dotyczącej obsługi prawnej dialogu społecznego w GK ENERGA wyrażamy oburzenie dyskryminacją tych związków.

Zgodnie z powszechną praktyką w Grupie organizacje związkowe zawsze miały prawo do wskazania kancelarii prawnej, która je obsługuje, wynika to m.in. z potrzeby wzajemnego zaufania przy prowadzonej współpracy. W roku 2018 część organizacji wskazała Gdańską Kancelarię Radców Prawnych jako kancelarię ich obsługującą. Trzy nasze Związki wskazały Warszawską Kancelarię prawną. 

Wniosek jednej organizacji związkowej został zrealizowany. Wnioski naszych członków pozostały bez realizacji, w konsekwencji czego przez cały rok 2019 pozostawały one bez obsługi prawnej. Pozostawienie jednej organizacji związkowej swobody wyboru kancelarii oraz narzucanie kancelarii trzem pozostałym związkom nie jest równym traktowaniem organizacji związkowych, wręcz przeciwnie jawną dyskryminacją części stron dialogu społecznego.

W związku z powyższym prosimy o zawarcie umowy na obsługę prawną ze wskazaną przez naszych członków kancelarią oraz uregulowanie kwestii obsługi prawnej świadczonej w 2019 roku.

 

 

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                    za Kolegium Związków Zawodowych

 

                                                                                                                  

                                      Prezydium Kolegium

 

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący

 

 

 

Do wiadomości:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków