KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

Szanowni Państwo,

 

W imieniu organizacji związkowych zrzeszonych w Kolegium Związków Zawodowych ORLEN-ENERGA reprezentujących pracowników w spółkach GK Energa, w związku z informacją z dnia 7 lipca 2020
o uruchomieniu jako pilotażu od września 2020 systemu do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS (EOP Oddział w Olsztynie), zwracamy się z prośbą
o wyjaśnienie, na jakiej podstawie pracodawcy podjęli ww. decyzję.

Wszelkie rodzaje monitoringu, w myśl obowiązującego prawa powinny znaleźć odbicie w ZUZP zgodnie z par. 22(2) ust. 6 kodeksu pracy. Bez ustalenia z organizacjami związkowymi celów, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu, jego wprowadzenie w zamierzonym wyżej zakresie będzie stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa,  w tym przepisów dotyczących RODO, dóbr osobistych pracowników oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

Jednocześnie przypominamy, że powyższe naruszenia – czyli próby wprowadzania różnych form monitoringu bez uprzedniego uzgodnienia z organizacjami związkowymi w trybie układowym – były już wielokrotnie zgłaszane u poszczególnych pracodawców (w tym  chociażby w styczniu 2020 r.
w sprawie instalacji aplikacji mobilnej na smartfonach pracowników, jednakże nie otrzymaliśmy w tej sprawie żadnych konkretnych wyjaśnień).

W przypadku dalszego ignorowania ochrony danych osobowych i zarazem dóbr osobistych pracowników, zmuszeni będziemy do podjęcia dalej idących środków prawnych w celu zapewnienia
i wyegzekwowania należnej pracownikom ochrony ich praw.

Z wyrazami szacunku