KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Logowanie

Kolegium Związków Zawodowych
Grupy Kapitałowej ENERGA

 

W grudniu 2004 roku doszło do połączenia ośmiu zakładów energetycznych (Gdańsk, Słupsk, Koszalin, Elbląg, Olsztyn, Toruń, Kalisz i Płock) w Koncern Energetyczny ENERGA. Mimo zachowania przymiotu pracodawcy w oddziałach (dawne zakłady energetyczne), najważniejsze decyzje były podejmowane w centrali. Wobec tych faktów związki zawodowe działające dotychczas w tych zakładach i należące do Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków podjęły decyzję o powołaniu Kolegium Przewodniczących aby wypracowywać i przedstawiać wspólne stanowiska wobec Zarządu Koncernu - rzeczywistego pracodawcy.

Na początku była to organizacja nieformalna. Dopiero 5 marca 2008 roku powołano organizację na prawach związku zawodowego, uchwalono statut i zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA (KZZ GK ENERGA). Rozwiązanie to zapewniło pełną autonomię związkom należącym do Kolegium (każda z nich dzięki temu że są wpisane do KRS posiada osobowość prawną) i swobodę działania u swoich pracodawców, natomiast w odniesieniu do zarządów Grupy Kapitałowej pozwoliło nam występować w roli określanej w prawie pracy jako partner społeczny.

Kolegium zostało zarejestrowane przez sąd jako organizacja związkowa, o której mowa w art. 11 ustawy o związkach zawodowych jako partner społeczny spółki Energa Operator S.A. Energa Obrót SA oraz spółki Energa S.A. (patrz cele i zadania uwidocznione w statucie Kolegium i odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego Kolegium.

Kolegium współtworzą

 

Edyta Górecka Piotr Piorun Jarosław Szunejko
   Edyta Górecka 
Piotr Piorun Jarosław Szunejko
Przewodnicząca V-ce Przewodniczący V-ce Przewodniczący

Międzyzakładowy Związek Pracowników Energetyki Płockiej

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Koncernu Energetycznego ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA SA w Olsztynie
  Robert Bzdęga  Piotr Wtorkiewicz
Andrzej Hossa
Robert Bzdęga Piotr Wtorkiewicz
Członek Kolegium Członek Kolegium Członek Kolegium
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA Toruń Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA w Elblągu Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Energetyki w Koszalinie
Ewa Bobowska Wojciech Prusik Tomasz Janaszek
Członek Kolegium Członek Kolegium Członek Kolegium
Związek Zawodowy Energetyków ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego ENERGA Elektrownie Ostrołęka Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Energa Elektrownie Ostrołęka S.A
   
Adam Dyrla Marek Backiel   
Członek Kolegium Członek Kolegium  
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Grupie Energa w Elblągu Zakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce przy Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.   

 

Art. 38 ustawy o związkach zawodowych nakazuje odpowiednio stosować przepisy ustawy dotyczące związków zawodowych właśnie do tego typu organizacji. Kolegium jest zatem organizacją na prawach związku zawodowego, działającą w Spółkach Energa S.A. oraz Energa Operator S.A. (a nie w spółkach od nich zależnych lub oddziałach), ze względu na niezaprzeczalny wpływ tych Spółek (potwierdzony szeregiem dokumentów) na sytuację pracowników w ich spółkach zależnych. Organizacja nasza jest ważnym ogniwem obejmującym działalnością związkową te podmioty, które z przyczyny braku zatrudnienia nie są oficjalnie „pracodawcami” jednak ze względu na powiązania wynikające z kodeksu spółek handlowych mają rzeczywisty wpływ na sytuację pracowników w spółkach energetycznych, są zatem tkz. "rzeczywistymi” lub „konstytucyjnymi” pracodawcami.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium posiada wszelkie prawa przyznane związkom zawodowym ustawą Kodeks pracy, ustawą o związkach zawodowych, ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także innymi aktami prawnymi regulującymi prawa partnerów społecznych. Kolegium posiada miedzy innymi prawo do:

  • kontroli przestrzegania współtworzonego oraz stosowanego w Energa S.A. i Energa Operator S.A. prawa pracy, o ile prawo to przekłada się na pracowników spółek zależnych - art. 8 ustawy o związkach zawodowych
  • uzyskiwania informacji od wyżej wskazanych spółek, o ile informacje te przekładają się na prawa i obowiązki pracowników spółek zależnych   – art. 28 ustawy o związkach zawodowych
  • prowadzenia sporów zbiorowych z wyżej wskazanymi spółkami, na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o ile wyżej wskazane spółki przyjmują na siebie rolę rzeczywistego pracodawcy np. ustalają poziom płac w spółkach zależnych

oraz szereg innych praw przynależnych związkom zawodowym, a wynikających z innych ustaw.

 

 
KRS Kolegium   Statut Kolegium