KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W dniu dzisiejszym tj. 5 listopada 2019 roku, w wyniku wezwania wystosowanego przez Kolegium Związków Zawodowych GK Energa z dnia 28 sierpnia 2019 roku oraz zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia 18/9, zostało zawarte „Porozumienie zbiorowe w sprawie określenia wzrostu płac Pracowników Grupy Energa w roku 2020”. ......

Czytaj więcej...

Energa Obrót próbuje rozwiązać stosunek pracy z pracownicami posterunku Rypin z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – likwidacja miejsc pracy. Pracodawca ma pełne prawo do odpowiedniego dla siebie sposobu kształtowania struktury własnego przedsiębiorstwa. Zatrudnienie oraz zwalnianie pracowników podlega już jednak daleko idącym ograniczeniom. Szczególnej uwadze i ochronie podlegają przypadki zwalniania pracowników właśnie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przyjmuje się, że pracownik (w szczególności długoletni pracownik) jako członek załogi przedsiębiorstwa, która wypracowała i nadal pracuje na jego zyski, powinien być chroniony przed zwolnieniem go z pracy w dowolnym, dogodnym dla przedsiębiorstwa momencie. ......

Czytaj więcej...

W Grupie Kapitałowej ENERGA pracuje szereg osób, wobec których stosuje się postanowienia układów zbiorowych pracy tych Pracodawców, z których pracownicy zostali przeniesieni do nowego Pracodawcy w trybie art. 23[1] KP [przejście zakładu pracy lub jego części]. Należy zaznaczyć, że przeniesienie tych pracowników do nowego Pracodawcy było uwarunkowane zgodą organizacji związkowych wyłącznie w przypadku dalszego, bezterminowego kontynuowania zatrudnienia na korzystniejszych warunkach, regulowanych układem zbiorowym, obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy. ......

Czytaj więcej...

W spółce Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. pracuje szereg osób, wobec których stosuje się postanowienia układów zbiorowych pracy tych pracodawców, z których pracownicy zostali przeniesieni do nowego pracodawcy w trybie art. 23[1] k.p. [przejście zakładu pracy lub jego części]. Należy zaznaczyć, że przeniesienie tych pracowników do nowego pracodawcy było uwarunkowane zgodą organizacji związkowych wyłącznie w przypadku dalszego, bezterminowego kontynuowania zatrudnienia na korzystniejszych warunkach, regulowanych układem  zbiorowym, obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy. ......

Czytaj więcej...

W spółce Energa Obrót SA pracuje szereg osób, wobec których stosuje się postanowienia układów zbiorowych pracy tych pracodawców, z których pracownicy zostali przeniesieni do nowego pracodawcy w trybie art. 23[1] k.p. [przejście zakładu pracy lub jego części]. Należy zaznaczyć, że przeniesienie tych pracowników do nowego pracodawcy było uwarunkowane zgodą organizacji związkowych wyłącznie w przypadku dalszego, bezterminowego kontynuowania zatrudnienia na korzystniejszych warunkach, regulowanych układem  zbiorowym, obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy. ......

Czytaj więcej...

W nawiązaniu do otrzymanych pism z dnia 14 października 2019 roku, dotyczących zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki, Zarząd Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w pełni respektuje zapisy procedury z art. 6 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA zawartego w dniu 18 września 2017 r. Pragniemy wskazać, że wprowadzenie do stosowania nowego Regulaminu Organizacyjnego ......

Czytaj więcej...

Koleżanki i Koledzy

Pracodawca rozpoczął akcję wręczania byłym pracownikom SPNS porozumień zmieniających warunki płacy – przejście na zakładowy układ zborowy pracy EOP Olsztyn. Wszyscy mamy świadomość, że dodatki za pracę w niedzielę, święta, nocy, prowadzenie pojazdu itp. są inaczej liczone (mniejsze) na tym układzie.

Wobec powyższego mamy uzasadnione obawy, że na tej zmianie stracicie.

Tym bardziej nasze obawy potwierdza stanowisko Dyrektora Generalnego ......

Czytaj więcej...

W związku z akcją wręczania pracownikom byłej spółki prac na sieci porozumień zmieniających związanych z „przejściem na układ olsztyński” wnosimy o:

Natychmiastowe zawieszenie wręczania tych porozumień.

Wielokrotnie podkreślana przez jej zarządy Polityka Grupy Kapitałowej w szczególności w odniesieniu do elektromonterów mówiła, że na wszelkich zmianach dotyczących przejść w grupie, zmian układów pracownicy NIC NIE STRACĄ. ......

Czytaj więcej...

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Trwają rozmowy płacowe w Grupie ENERGA.  Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA apeluje do wszystkich Związków zawodowych o jedność w tych rozmowach. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wywrzeć należytą presję na Zarząd Grupy i uzyskać satysfakcjonujące pracowników rozwiązania.

Skąd ten apel? Co tym razem podzieliło Związki zawodowe w Grupie ENERGA? Sądząc po ostatniej korespondencji dzieli nas ocena odmowy podpisania przez trzy (z czterech) związków EEO Ostrołęka Porozumienia z 18.09.2017. ......

Czytaj więcej...

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, a reprezentujących pracowników w spółce Energa Obrót SA jesteśmy zmuszeni po raz kolejny interweniować w sprawie braku dialogu i lekceważenia strony społecznej.  ......

Czytaj więcej...

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, a reprezentujących pracowników w spółce Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. jesteśmy zmuszeni interweniować w sprawie braku udziału przedstawicieli służb SIP i BHP ze spółki    ......

Czytaj więcej...

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, a reprezentujących pracowników w spółce Energa Obrót SA zgłaszamy zdecydowany sprzeciw wobec projektu porozumienia zmieniającego umowę o pracę, przedkładanego pracownikom do podpisu, a dotyczącego Dodatku Prowizyjnego.    ......

Czytaj więcej...

W dniu 30 września 2019 roku ze środków komunikacji wewnętrznej otrzymaliśmy informację o wprowadzeniu do stosowania z datą obowiązywania od 20 września 2019 roku, bez żadnych konsultacji ze stroną społeczną, kolejnej wersji Regulaminu Organizacyjnego ENERGA-OPERATOR SA (Zarządzenie Prezesa Zarządu Nr 8/2019 z dnia 30 września 2019 roku).

Pomimo naszej interwencji w dniu 5 września 2019 roku w sprawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 6/2019 ......

Czytaj więcej...