KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

Co dalej z reformą prawa pracy? To nie jedyne pytanie, które się nasuwa po przedstawieniu i odrzuceniu projektów kodeksów zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Pytanie to uzupełniają kolejne, a mianowicie; Czy reforma prawa pracy zawsze ma oznaczać jego liberalizację. Czy ciągła i nadal postępująca liberalizacja prawa pracy ma obecnie sens. Czy kształt prawa pracy ma być zawsze dopasowany do liberalnej gospodarki rynkowej, czy raczej zabezpieczać pracowników przed jej mechanizmami. ....

Czytaj więcej...

W dniu 18 września 2017 roku zostało podpisane porozumienie mające zastąpić dotychczas funkcjonującą w GK ENERGA Umowę Społeczną. Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA już na etapie negocjacji wyraźnie artykułowało, że wypracowywany dokument nie spełnia oczekiwań reprezentowanych przez nasze związki zawodowe pracowników ...

Czytaj więcej...

Od dłuższego czasu Komisja Kodyfikacyjna pracowała nad zmianami w prawie pracy. Wczoraj otrzymaliśmy końcowe projekty dokumentów: "Kodeks Pracy" oraz "Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy". Zmiany te nie stanowią ewolucji prawa pracy a są wręcz rewolucją. Projekty nowych kodeksów został przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele .....

Czytaj więcej...

Kodeks pracy w ciągu kilkudziesięciu lat swego obowiązywania był wielokrotnie nowelizowany co spowodowało, iż stał się dokumentem nieczytelnym i skomplikowanym, wywołującym wiele trudności w praktycznym stosowaniu jego przepisów.  Na przestrzeni lat często zmieniały się również zapisy zbiorowego prawa pracy, znajdujące się w kilkunastu ustawach regulujących poszczególne zagadnienia. ...

Czytaj więcej...

W imieniu Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA, w nawiązaniu do spotkania, dotyczącego powstania spółek inwestycyjnych na bazie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku, które odbyło się w dniu 14 lutego 2018 roku uprzejmie informuję, że powstanie ww. spółek budzi wielki niepokój ...

Czytaj więcej...

W imieniu Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA wnoszę o natychmiastowe podjęcie decyzji bądź zorganizowanie spotkania wszystkich stron w zakresie wprowadzenia zmian w treści „Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy Energa” ...

Czytaj więcej...

Pracodawcy i Organizacje Związkowe występujące w sporze zbiorowym, w obliczu stojących w Grupie Kapitałowej wyzwań – regulacji płacowych, ujednolicanie prawa pracy, restrukturyzacji, doszły do konsensusu i podpisały w dniu 07 grudnia 2017 roku w Gdańsku porozumienie kończące spór zbiorowy. Strony zgodnie uznały, że w procesach, które nas czekają uczestniczyć powinny wszystkie organizacje związkowe. ...

Czytaj więcej...

Działając w imieniu KZZ GK ENERGA, a w związku z podejmowanymi przez Państwa działaniami, mającymi na celu wprowadzenie w życie rekomendacji zawartej w uchwale Zarządu ENERGA S.A. nr 719/V/2017 r., z dnia 8 września 2017 r.,  oraz negocjowaniem podwyżek płac na 2018 rok z pominięciem związków zawodowych reprezentujących ok. 1500 pracowników Grupy Kapitałowej, niniejszym wzywamy Państwa do stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ....

Czytaj więcej...

W związku z brakiem możliwości wyrażenia stanowiska naszego Związku na spotkaniu w dniu 24 października wywołany sprzeciwem niektórych organizacji związkowych co do uczestnictwa Naszego przedstawiciela w spotkaniu, niniejszym pismem wyrażamy nasze stanowisko.

Uważamy, że wprowadzone przez pracodawcę podwyżki wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi Zarządu Energa SA nr 719/V/2017 odbyły się bez jakichkolwiek konsultacji ze stroną społeczną ....

Czytaj więcej...

Minęły kolejne tygodnie od ostatniego komunikatu. W tym czasie niewiele się działo w zakresie negocjacji porozumienia posporowego. Odbyło się kilka nieoficjalnych spotkań ze stroną pracodawców (przy okazji innych spotkań) i ich wynikiem jest złożona przez Wspólną Reprezentację Organizacji Związkowych propozycja zmian do porozumienia zawartego w dniu 18 września 2017 roku. W chwili obecnej oczekujemy na krok ze strony pracodawcy ... 

Czytaj więcej...

W dniu wczorajszym odbył się Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej przy Radzie Dialogu Społecznego. Na ręce ministra Piotrowskiego nasz przedstawiciel złożył wniosek o rozpoczęcie prac nad ujednoliceniem uprawnień polskich energetyków we wszystkich Grupach Energetycznych ...

 

Czytaj więcej...