KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

Niedawno wygasły umowy społeczne zawarte ok. dziesięć lat temu w trzech grupach energetycznych w Polsce (ENERGA, PGE i TAURON). Wkrótce wygaśnie umowa w kolejnej grupie energetycznej (ENEA). Umowy te zawarte zostały przy okazji rozpoczynania procesu zasadniczych przekształceń organizacyjnych w energetyce i miały zabezpieczać interesy pracowników ....

Czytaj więcej...

W dniu 25 września 2017 roku odbyła się kolejna tura rozmów w ramach prowadzonego przez nas sporu zbiorowego. W rokowaniach zwróciliśmy Pracodawcom uwagę, iż od Zarządu, który sam określa się jako prospołeczny oczekiwaliśmy umowy społecznej zbliżonej do tej, jaką podpisywaliśmy w 2004 i 2007 roku ...

 

Czytaj więcej...

Dzisiaj tj. 21 września 2017r ukazał się komunikat związków zawodowych, które podpisały w dniu 18.09.2017 roku z Pracodawcami GK ENERGA porozumienie. Trudno nam ocenić nawet jak je nazwać, chyba tylko „porozumienie socjalne”, bo zapewne nie można go nazwać umową społeczną. Nawet autorzy tego komunikatu nie używają tego określenia.

Czytaj więcej...

W dniu 18 września 2017 roku w „Energa Ekspress” nr 11, Pan Prezes Daniel Obajtek ogłosił sukces związany z podpisaniem porozumienia. Wcale się temu nie dziwimy, ponieważ z punktu widzenia Pracodawców jest to spore osiągnięcie, natomiast z punktu widzenia Pracowników już to tak różowo nie wygląda ....

 

Czytaj więcej...

Z ogromną satysfakcją i przyjemnością informuję, że dziś przedstawiciele 32 pracodawców Grupy Energa i większość działających w niej organizacji związkowych podpisały „Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy Energa” ...

Czytaj więcej...

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków w dniu 12 września 2017 roku wystosowało pisma do Ministra Energetyki, oraz central związkowych - Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych, krytykując dotychczasowe działania Pracodawców w zakresie zawierania umów społecznych. ZZZE zaapelowało również o wspólne wystąpienie w/w central do Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. 

 

Czytaj więcej...

W dniu 30.08.2017 roku odbyło się drugie spotkanie w ramach prowadzonego przez Kolegium Związków Zawodowych GK Energa (7 - organizacji związkowych) oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników GK ENERGA sporu zbiorowego o wzrost płac w Grupie oraz o gwarancje zatrudnienia1 dla wszystkich pracowników i realny dialog społeczny2.

Czytaj więcej...

w związku ze złożonymi żądaniami sporowymi z dnia 12 lipca 2017 roku dotyczącymi:

  1. Podniesienia od dnia 01.07.2017 roku wynagrodzenia zasadniczego wszystkim pracownikom o kwotę 600,00 zł brutto z wyrównaniem od 01.01.2017r.
  2. Potwierdzenia dalszego obowiązywania dotychczasowych praw pracowniczych i związkowych, których źródłem w rozumieniu art. 9 k.p. jest tracąca moc w dniu 01 sierpnia 2017 r. umowa społeczna, stanowiąca załącznik do przedmiotowego żądania....

Czytaj więcej...

Działając w imieniu organizacji związkowych reprezentujących pracowników EKOTRADE SERWIS FM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-416), przy ul. Hallera 107, niniejszym zawiadamiamy o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych polegającego na utrudnianiu przez pracodawcę wykonywania działalności związkowej. ...

Czytaj więcej...